Select Page

Priporočila za starše za šolanje na daljavo

Priporočila za starše Da bomo lažje skrbeli za varnost svojih otrok in družine na spletu, so na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si v sodelovanju z ARNES, Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) in Logout pripravili nekaj priporočil za varen pouk na...