Select Page

Obvestilo o ukrepih za preprečevanje okužb

Spoštovani starši,   gotovo ste seznanjeni z najnovejšim Odlokom o  začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, dosegljivim na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3459?sop=2021-01-3459. Z...

Obvestilo o ravnanju s podatki v primeru okužb

Spoštovani starši,   sledeč Navodilom NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu z dne 30.8.2021, ki veljajo od 1.9.2021 naprej in so dostopna na povezavi:...