Select Page

Seznam učbenikov in DZ v šol. letu 2022/23

Spoštovani starši! Na šoli izposojamo učbenike iz učbeniškega sklada. Izposoditi si je mogoče vse učbenike, ki jih učenci uporabljajo pri pouku. Seznami  učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bodo uporabljali v šolskem letu 2022/23, so objavljeni na šolski...