Select Page

Dolžnosti dežurnega učenca

Pravila, ki jih morajo upoštevati dežurni učenci:

 • Zaradi narave dela so učenci v čevljih.
 • Prostor dežurnega učenca in okolica sta vedno urejena.
 • Zadrževanje ostalih učencev ob mestu dežurnega ni dovoljeno. O tem sta učence dežurna dolžna obvestiti.
 • Prinašanje hrane in pijače ni dovoljeno.
 • Dežurna učenca sta vedno vljudna in prijazna z vsemi, ki v šolo prihajajo ali iz nje odhajajo.
 • Na mesto dežuranja prideta točno. Mesto dežurnega zapustita šele po zvonjenju.
 • Nadomeščanje za primer obveznosti pri pouku mora potrditi razrednik.
 • Mapa dežurnega učenca in zapisnik sta dokumenta šole in morata biti urejena.
 • Dežurna morata imeti prepisano snov tekočega dne. Tudi domača naloga mora biti narejena.
 • Dežurna se smeta zaposliti z umirjenimi družabnimi igrami.

 

Naloge dežurnega učenca:

 1. Dežuranje traja od 7.15 do 13.40 ure.
 2. Ob 7.40 uri v jedilnici uredita stole ob mizicah za vrtec.
 3. Mesta dežurnega učenca ne smeta nikoli zapustiti oba.
 4. Dežurni učenec sprejme obiskovalce šole. V zvezek zapiše njihova imena in priimke ter jih po potrebi spremi do želene osebe.
 5. Ob 8.00 uri zamenja posodo s čajem v zbornici.
 6. Med 2. in 5. uro pobereta smeti po hodnikih
 7. Po malici pobrišeta tla, če je kje to potrebno.
 8. Ob 7.30 in med 3. šolsko uro uredita stole v jedilnici in pobereta odpadke.
Dostopnost