Select Page

v letu 2020/2021

 

Spoštovani učenke, učenci in starši,

šolsko leto se bo začelo v razmerah, ki jih moramo upoštevati in se jim prilagoditi. Storiti moramo vse, da čimbolj zmanjšamo možnosti okužb in hkrati zagotovimo čimbolj nemoten potek šolskih dejavnosti.

Prosimo vas, da nas podprete pri naših prizadevanjih za varno in zdravo okolje:

  • V šolo smejo prihajati le zdrave osebe, kar velja tako za učence kot zaposlene in druge obiskovalce.
  • Če bomo pri katerem od učencev zaznali bolezenske znake, vas bomo zaprosili, da čimprej pridete ponj.
  • Učenci prihajajo v šolo in odhajajo iz nje ob določenih časih, ki so objavljeni na naši spletni strani. V izjemnih primerih pozvonite.
  • Drugi obiskovalci lahko vstopijo v šolo po predhodnem dogovoru.
  • Vsi se moramo držati pravil higiene kašlja in kihanja ter redno skrbeti za higieno rok.
  • Če je le mogoče, držimo medosebno razdaljo vsaj 1,5 m, kar velja tudi za učence iz različnih razredov.
  • V javnih zaprtih prostorih, tudi v šolah, je obvezna uporaba mask. Učenci in učitelji pri pouku ne uporabljajo mask.
  • Dnevi dejavnosti, ekskurzije in šole v naravi bodo prilagojeni.

Naj šola ostane varno in zdravo območje!

Vsem želimo uspešno in varno šolsko leto!

 Franc Rant,
ravnatelj OŠ Železniki