Select Page

Nekatera društva, klubi, druge organizacije in posamezniki uporabljajo v popoldanskem času in ob pouka prostih dneh šolske prostore za izvajanje raznih dejavnosti.

Šoli plačujejo uporabo prostorov po ceniku, ki ga določi Svet Osnovne šole Železniki. Prejšnji cenik je veljal od 1. 3. 2014. Od takrat so se cene povišale za 21,3%, zato je Svet Osnovne šole Železniki dne 25. 1. 2023 sprejel sklep, da se cene uporabe šolskih prostorov za toliko povišajo od 1. februarja 2023 naprej. Uporabniki z že sklenjenimi pogodbami plačujejo uporabo po pogodbenih cenah.

Sedanji cenik je objavljen na spletni strani http://www.os-zelezniki.si/obrazci/.

Vodstvo OŠ Železniki

Dostopnost