Select Page

Tudi v prihodnjem tednu do 4. decembra 2020 bo izobraževanje potekalo na daljavo, čeprav smo upali, da bo drugače.
O​​​​​bveščam vas še, da je ministrica izdala sklep o ocenjevanju in ocenjevalnih obdobjih, s katerim to področje za letošnje leto bistveno spreminja.

Glavni novosti se nanašata na ocenjevalno obdobje in na število ocen:
1. V šolskem letu 2020/21 bo samo eno ocenjevalno obdobje – od 1. 9. 2020 do konca šolskega leta.
2. Učenci bodo morali pridobiti nekoliko manj ocen, kot je veljalo doslej. Pri predmetih, ki se izvajajo več kot 2 uri tedensko, bodo morali biti ocenjeni najmanj trikrat, pri ostalih pa najmanj dvakrat.

Ocenjevanje pri pouku na daljavo lahko nemoteno poteka.

Lepo vas pozdravljam!

Franc Rant
ravnatelj OŠ Železniki