Select Page

V naslednjih dneh bodo potekali Nacionalni preizkusi znanja v 6. in v 9. razredu.

Učenci  razreda boste 4. maja preverjali znanje iz Slovenščine, 8. maja iz Matematike in 10. maja iz Angleščine. Učenci 9. razreda boste 4. maja preverjali znanje iz Slovenščine, 8. maja iz Matematike, 10. maja pa iz Domovinske in državljanske vzgoje in etike. Razpored po skupinah in učilnicah bo objavljen na oglasnih mestih pri vhodu v šolo vsak dan pol ure pred začetkom. Preverite, če ste vsi na seznamu. V primeru pomanjkljivega seznama naj se učenec oziroma učenka takoj oglasi pri ravnateljici. Učilnice bodo ustrezno označene.

Začetek bo vse dni ob 815. Prosimo vas, da ste točni in da se pred učilnicami pred tem časom ne zadržujete. Šolski prevozi bodo organizirani kot običajno. Učenci 6. in 9. razreda, ki niste vozači, pridete v šolo ob 815. Zadrževanje učencev v drugih delih šole, razen v knjižnici, ni dovoljeno. Učenci ob 815 odidete pred učilnice, v katerih bo potekalo preverjanje.

Za učence 6. razreda je vse dni po preverjanju reden pouk po spremenjenem urniku.

Učenci 7. razreda imate v  4. maja in v  10. maja polovico športnega dne do šolske malice, sicer pa reden pouk po spremenjenem urniku.

Učenci 8. razreda imate v  8. maja športni dan, ostale dni pa reden pouk po spremenjenem urniku.

Učenci 9. razreda imate po zaključenem preverjanju v  4. maja in v  10. maja, polovico športnega dne – do 1340, v  8. maja pa polovico kulturnega dne – do 1340.

Pouk v času od 730 do 815 za ostale razrede ob dneh preverjanja poteka po urniku z upoštevanjem objavljenih sprememb, odpadejo pa morebitne jutranje razredne ure.

Namen preverjanja je predvsem pridobitev informacij o znanju. Z dosežkom boste učenci seznanjeni s posebnim obvestilom.

Postopek preverjanja poteka po znanih pravilih. Pri slovenščini in angleščini je dovoljena le uporaba modrega ali črnega kemičnega svinčnika ali nalivnika, pri matematiki pa morate poleg omenjenega pisala za grafične izdelke uporabljati navaden svinčnik, šestilo, ravnilo, trikotnik, kotomer ali geotrikotnik, lahko pa tudi radirko in šilček. Pri kemiji je dovoljena tudi uporaba svinčnika, radirke, šilčka in žepnega računala, periodni sistem pa je del preizkusa znanja. Uporaba drugih pripomočkov ni dovoljena. Prosimo vas, da naštete pripomočke prinesete s seboj. Posebej vas opozarjamo, da ni dovoljeno uporabljati priročnikov, raznih korekturnih sredstev in podobnega.

         Želimo vam uspešno preverjanje.

Vodstvo šole

Dostopnost