Šestošolci se skupaj s spremljevalci vračajo iz zimske šole v naravi med 16.30 in 17.30. Avtobusi bodo ustavljali v Dolenji vasi, Selcih in pred športno dvorano.