Select Page

Spoštovani starši,

 

sledeč Navodilom NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu z dne 30.8.2021, ki veljajo od 1.9.2021 naprej in so dostopna na povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_ob_sumu_ali_potrjenem_primeru_v_zavodu_v.2_1.pdf), smo dolžni ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 spremljati epidemiološko situacijo znotraj zavoda in NIJZ za potrebe dela epidemiološke službe in odreditve karantene na domu posredovati osebne podatke visoko rizičnih stikov z okuženim (o otroku: ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, datum visoko tveganega stika, izjema od karantene in o enem od zakonitih zastopnikov: ime, priimek, naslov bivališča, elektronski naslov).

 

Navodila NIJZ ne vsebujejo navedbe pravnega temelja za obdelavo osebnih podatkov, zato vam na tem mestu sporočamo, da obdelava osebnih podatkov s strani NIJZ šteje za opravljeno v javnem interesu oziroma v javnem interesu na področju zdravja (točka e 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, skupaj s točko i 9/II Splošne uredbe o varstvu podatkov, ko gre za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z zdravjem, kot sta podatka o prebolevnosti Covid-19 in cepljenju proti Covid-19 – t.i. posebnih vrst osebnih podatkov) – za namen epidemiološke preiskave (17. člen ZNB) in morebitne odreditve karantene na domu (19. člen ZNB).

Šola navedene podatke obdeluje na podlagi javnega interesa iz točke e 6/I člena, posebne vrste podatkov pa na pravnem temelju iz točke g 9/II člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, za namen zmanjšanja tveganja za prenos virusa v šolskem okolju in organizacijo dela v povezavi z odzivanjem na okužbe in visoko tvegane tesne stike.

 

Podatki se na šoli obdelujejo le v času njihove potrebnosti z vidika spremljanja epidemiološke situacije v zavodu, potem jih izbrišemo.

Za dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov, kot tudi za vložitev ugovora zoper obdelavo oziroma uveljavitev drugih pravic iz naslova varstva osebnih podatkov smo vam na voljo po ustaljenih poteh, kot so opredeljene v splošnih Informacijah o obdelavi osebnih podatkov.

 

Franc Rant,
ravnatelj OŠ Železniki