Select Page

Spoštovani starši,

 

gotovo ste seznanjeni z najnovejšim Odlokom o  začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, dosegljivim na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3459?sop=2021-01-3459. Z njim je za področje osnovne šole vlada določila predvsem naslednje:

  1. Od danes, 8. 11. 2021, naprej je v šoli obvezno nošenje mask za vse učence od 1. do 9. razreda. Maske morajo biti kirurške tipa FFP2 ali boljše, tiste iz blaga ne zadoščajo. Določbo bomo izvajali brez poseganja v dostojanstvo učencev.
  2. Od 15. 11. 2021 naprej naj bi se v šoli trikrat tedensko samotestirali vsi učenci. O izvajanju te določbe se bomo še dogovorili, vsekakor pa ne bomo posegali v dostojanstvo učencev. Učenci se bodo testirali s testi, ki jih bodo prinesli s seboj.

Okrožnica ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki smo jo prejeli v soboto zvečer, je dosegljiva na naslovu https://paka3.mss.edus.si/okroznice/datoteke/13214_Ukrepi_Covid_11_2021.pdf?key=priloga.

 

Naša skupna dolžnost je zagotavljanje varnega okolja v šoli. Pri tem bomo uspešni le, če bo vsak posameznik skrbel za preprečevanje širjenja okužbe. Vsi ukrepi, ki jih izvajamo v šoli, so namenjeni samo temu.

 

Prosimo vas za razumevanje in podporo pri naših prizadevanjih!

 

Franc Rant,
ravnatelj OŠ Železniki