Select Page

Spoštovani,

  1. maja se Vaš otrok vrača v šolske klopi. Verjamem, da se vsi veselimo ponedeljka, ko se srečamo. Žal trenutni higienski ukrepi narekujejo spremenjen način obnašanja v medsebojnih odnosih. Prosim Vas, da se z otrokom tudi doma pogovorite o pomenu higiene (umivanje rok, nepotrebno dotikanje, razdalja med osebami …).

Pri prihodu v šolo morate vi ali učenec oddati izjavo o zdravstvenem stanju otroka – obrazec ste prejeli v torek.

Navodila NIJZ so glede izvajanja pouka in higienskih ukrepov stroga. Morali se jih bomo držati zaposleni, učenci in starši. Vstop in gibanje v šoli sta dovoljena samo učencem in zaposlenim, zato bo šola zaklenjena. Vsak učenec bo imel določeno šolsko klop in stol, ki bosta postavljena na predpisani razdalji.

Pouk se začne ob 8.20 in vsi prihodi v šolo, razen prijavljenih v jutranje varstvo, so po 8. uri. Dežurna učiteljica bo pri vhodnih vratih sprejemala učence, ki bodo posamično vstopali in šli takoj v svojo učilnico. Garderobe za prvi razred so v prvem nadstropju, za drugi razred v drugem, tretješolci bodo v garderobah ob vhodu. Prvi dan bodo red spoznali skupaj z učiteljicami. Starši, ki boste otroka pripeljali v jutranje varstvo, se držite prijavljene ure (6.15, 6.50 ali 7.30), kajti le takrat bo učiteljica JV odklepala vhodna vrata.

Odhodi domov za učence, ki niso vključeni v podaljšano bivanje, so takoj po končanem pouku (konec 4. ure  je ob 12.00, konec 5. ure je ob 12.50). Učenci, ki so prijavljeni v podaljšano bivanje, bodo imeli izhod le ob uri, ki ste jo napisali na prijavnico (ob 13.30 /14.10/14.30/15.00 ali 15.30). Prosimo, da ste starši, ki boste prihajali po otroka ob določeni uri, točni in da počakate pred šolo. Učitelji jih bodo ob dogovorjeni uri poslali domov.

Zaradi lažje organizacije pouka je NIP TJA za 1. razrede prestavljen na 5. šolsko uro, za 1.a (obe skupini) bo to že v ponedeljek.

Vozni red kombijev bo objavljen na spletni strani OŠ Železniki.

Učenci bodo morali imeti vse šolske potrebščine v šoli. Do srede, 20. maja 2020, naj postopoma prinašajo v šolo učbenike, delovne zvezke, zvezke in peresnico.

Pouk bo prilagojen in veliko aktivnosti se bo izvajalo v naravi, zato naj bodo učenci vsak dan primerno oblečeni in obuti v čevlje, ki omogočajo varno hojo in tek.

Ker sme biti v skupini le 15 učencev, smo morali oblikovati nove skupine. Kako so učenci razdeljeni, vam bodo sporočile razredničarke. Zaradi lažje organizacije sta bila glavna kriterija delitve vključenost v OPB in čipkarsko šolo.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav.

Za vodstvo šole
Marjeta Demšar