Select Page

Na Osnovni šoli Železniki vsako leto pripravimo in posodobimo načrt varnih šolskih poti. Že desetletja smo v njih opozarjali, da pot skozi stari del Železnikov ni varna. V zadnjih letih smo o tej temi prenehali opozarjati, ker smo dobili zagotovilo, da se bodo razmere uredile z izgradnjo obvoznice skozi ta del Železnikov. Zato smo bili zelo neprijetno presenečeni, ko smo iz medijev izvedeli, da se bo celoten postopek ustavil ali celo propadel.

Na Osnovni šoli Železniki si nenehno prizadevamo, da bi otroci varno prihajali v šolo. Z Občino Železniki sodelujemo pri organizaciji šolskih prevozov. Letos smo prvič izvedli projekt PEŠBUS, ki je starše zelo navdušil, celo do te mere, da so iz Dašnice in zgornjega dela Železnikov prešli na celoletno izvajanje. Ko smo vpeljevali projekt, so nekateri starši spraševali, zakaj pot ne gre od plavža. Edina ovira je bila prometna varnost.  Menimo, da ob spodnjih slikah komentar ni potreben.

Šola bi to pot večkrat uporabljala za prehod skupin učencev do Muzeja Železniki, a se temu zaradi obstoječih razmer raje izognemo. Kolesarskih izpitov pa na tem delu sploh ne moremo opravljati.

Na tem delu je očitno ogrožena varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej otrok.

Opozarjamo še na poplavno varnost. Zadnje večje poplave 18. 9. 2007 so se zgodile ravno v času odhodov učencev iz šole. Samo sreča je bila razlog, da med žrtvami ni bilo otrok.

Odgovorni morajo storiti vse, da projekt ne bi propadel zaradi interesov posameznikov.

Železniki, 29. novembra 2019

Pomočnik ravnatelja:
Primož Šmid