Select Page

Knjižnica naše šole ima bogato knjižnično zbirko. Redno kupujemo novosti za učence in učitelje, poleg tega pa hrani knjižnica tudi nekaj zelo dragocenih izdaj. Tako smo v juniju v razstavnih vitrinah med drugim pokazali:

  • faksimile Stiškega rokopisa iz leta 1428,
  • faksimile prve  slovenske knjige Katekizem Primoža Trubarja iz leta 1550,
  • faksimile Kranjske čbelice (Prvi slovenski pesniški almanah, ki je izhajal med leti  1830 in 1848, izšel v petih zvezkih),
  • najstarejšo knjigo, ki ji hrani šolska knjižnica Umna živinoreja iz leta 1894
  • in Jurčičevega Desetega brata z letnico izida 1911.