Select Page

4. – 10. oktober 2021

Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja sedem dni. Vsako leto opozorijo na pravice otrok, zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah. (20. novembra 1989 je Generalna skupščina OZN sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah. Veljati je začela 2. septembra 1990 in do danes jo je potrdilo 193 držav sveta, razen ZDA in Somalije.)

Letošnja tema:


RAZIGRAN UŽIVAJ DAN!

 

V letošnjem tednu je pozornost usmerjena na ‘šopek’ pravic, ki združujejo zdravje, druženje, šolanje, prosti čas, varnost, sproščenost …

Igra:

  • pomaga razvijati domišljijo,
  • krepi telo,
  • spleta prijateljstva …
  • in, kar je najpomembnejše – igra nas povezuje!

 

Dragi otroci!

Dajmo, posvetimo teden igram in druženju

  • doma in v šoli,
  • pri razrednih in učnih urah (mimogrede: znanje nam lažje gre v glavo, če ga povežemo z igro),
  • med odmori,
  • pri tabornikih in skavtih,
  • s sosedi in sorodniki,
  • v sobotah in nedeljah …

 

Poženimo kri po žilah in dihajmo s polnimi pljuči!

Naj nam tečejo solze smeha!

Pozabimo na računalniške in druge ekranske igrice.

 

Da bo teden živahen, razigran in nasmejan, bomo poskrbeli tudi v šoli, naši šolski novinarji pa bodo o vsem poročali.

Poslanica 2021

Mentorice šolske skupnosti in parlamenta:
Jana Kusterle, Lucija Dolenc in Katarina Primožič