Select Page

V šolskem letu 2021 / 2022 so učenke Eva Katarina Lorber, Lejla Mravlja, Ema Pfajfar in Brina Rant pod mentorstvom ge. Irme Prevc in ge. Damjane Demšar izdelovale raziskovalno nalogo s področja turizma »Turizem v Železnikih za družine z mlajšimi otroki«.

Od novembra smo se sestajale enkrat tedensko po eno ali dve šolski uri.

V raziskovalni nalogi smo proučevale turizem. Posebno so nas zanimali pogoji za turizem v Železnikih in družinski turizem. Naša ideja je bila v Železnikih postaviti tematsko pot za družine z mlajšimi otroki in s tem prispevati, da bi naš kraj in občina postala bolj prepoznavna na turističnem zemljevidu.

Želele smo izvedeti več o turizmu v Železnikih, zato smo intervjuvale dejavne delavce v turizmu. V nalogo smo vključile tudi mnenje staršev otrok prve triade in vrtčevskih skupin Ptički ter Čebelice (šestletniki). To je populacija, ki jo na tematski poti zagotovo pričakujemo. Starši so rešili spletno anketo o turizmu, dejavnostih, ki jih počnejo z otroki, o tematskih poteh  itd.

Poleg intervjujev in ankete smo obiskale dve tematski poti – na Bledu in Bohinjski Beli, ki sta namenjeni družinam z mlajšimi otroki. Ekskurzija nam je pokazala, kaj si na naši tematski poti želimo in česa ne.

Naš načrt je Krtkovo tematsko pot postaviti na hrib Kres, z izhodiščem in ciljem pri Športni dvorani Železniki. Ogledale smo si traso poti (v veliki meri na Gozdni učni poti) in načrtovale postavitev tabel za označitev poti, tabel z nalogami in pripomočkov na poti. Naloge bodo vključevale naravno in kulturno dediščino našega kraja, varnost v prometu, gibalne in glasbene  naloge, pravljična bitja … Naredile smo tudi predlog učnega lista, ki bi ga lahko prejel vsak, ki bi si želel na to pot.

Danes, v sredo 22. junija 2022, smo nalogo predstavile na Občini Železniki. Vsi udeleženci predstavitve, vključno z županom g. Antonom Luznarjem in ravnateljem g. Francem Rantom, so bili nad našo idejo postavitve Krtkove tematske poti v Železnikih navdušeni. Želimo si, da bi naše načrtovanje obrodilo sadove in se bomo v prihodnosti lahko sprehodile po »naši« Krtkovi poti in s tem tudi prispevale k povečanju turizma v Železnikih.

Damjana Demšar

 

Dostopnost