O Erasmus+ projektu:

Ključ do boljše prihodnosti (The Key to Sustainable Future)

Projekt »Ključ do boljše prihodnosti« je 1. septembra 2018 za dve leti v sodelovalno učenje in izobraževanje povezal štiri osnovne šole iz štirih evropskih držav: Poljske (Cieszyn), ki je naša koordinatorka, Estonije (Võsu), Italije (Ancona) in Slovenije (Železniki). Njegov glavni cilj je v okviru okoljskih tem spodbujati razvijanje osnovnih kompetenc pri učencih ter uporabo in izmenjavo inovativnih, sodobnih metod poučevanja pri učiteljih. Velik poudarek je na angleščini, ker evropski projekt in sodobna IK tehnologija učencem omogočata, da se z vrstniki sporazumevajo v resničnih situacijah na daljavo in se obenem z nekaterimi srečajo tudi iz oči v oči. Projekt spodbuja obogatitev poučevanja in učenja s povezovanjem šole z lokalnim okoljem: s podjetji, obrtniki, društvi in občino.

V vsako od treh mobilnosti bodo vključeni 4 učenci, kar pomeni, da bomo v prihodnjem tednu (19. do 24. maja) poleg 10 učiteljev in 3 ravnateljic gostili, oziroma družine naših učencev, tudi 12 učencev partnerskih šol.

Projektno delo bo vključevalo proučevanje, izmenjavo in primerjavo zdravih načinov življenja, varovanja okolja, obnovljivih virov energije, kulturne dediščine, pridobivanje matematičnih in naravoslovnih znanj. Partnerske šole se bomo povezale tudi preko spletne platforme eTwinning oziroma Twinspace, ki omogoča, da se na spletu učenci in učitelji spoznamo, z njimi varno poklepetamo, objavimo zapise, fotografije, skupaj ustvarjamo posnetke, predstavitve… Platforma je dostopna preko naše šolske spletne strani, kjer s klikom na projektni logotip, vstopite v digitalno dogajanje ob pripravah na projektno srečanje.

Vsa pridobljena znanja in spretnosti bomo predstavili na razstavah, o njih bodo učenci pisali stripe, pesmi in dramatizirali zgodbe, peli pesmi, ustvarjali uporabne izdelke iz naravnih materialov in odpadkov in o vsem tem posneli film, naredili foto zgodbo/reportažo, ustvarjali, izmenjali in preizkušali recepte.

V pritličju, na hodniku ob vhodu v šolo smo uredili ‘projektni kotiček’, kjer smo postavili stalno predstavitev projekta in priložnostne razstave, na katerih bomo predstavili dejavnosti, ki so v teku.

Povabljeni, da si na spodnji povezavi ogledate, kako poteka delo v spletni učilnici našega projekta:
https://twinspace.etwinning.net/76260/pages/page/478443

Koordinatorka na šoli, Tadeja Šuštar