Select Page

Objavljamo:

Letos je pri vpisu nekaj bistvenih sprememb:

  1. Rok za vpis je 11. 5. 2020.
  2. Prijavnico prilagamo, objavljena pa je tudi na spletni strani https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192.
  3. Za veljavnost prijave ni potrebna potrditev osnovne šole.
  4. Izpolnjeno in podpisano prijavnico lahko pošljete priporočeno (ne s povratnico) na naslov srednje šole ali preslikano po elektronski pošti na elektronski naslov srednje šole.

Vodstvo šole