Select Page

Spoštovani starši,

Vlada Republike Slovenije je 28. 3. 2021 sprejela odlok, na podlagi katerega bosta vrtec in šola zaprta od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021, zato bomo, žal, v četrtek, 1. aprila 2021 znova začeli z izobraževanjem na daljavo. Tudi zdaj bo izobraževanje temeljilo na uporabi Arnesovih spletnih učilnic in videokonferenčnega sistema Zoom.

Šole in vrtci bodo zaprti razen za nujno varstvo otrok do 3. razreda, katerih starši so zaposleni v kritični infrastrukturi (energetika, promet, prehrana, preskrba s pitno vodo, zdravstvo, finance, varovanje okolja ter informacijsko-komunikacijska omrežja in sistemi), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter v poklicnih gasilskih enotah. Za nujno varstvo morate najkasneje do torka, 30. 3. 2021 do 12. ure oddati priloženo prijavnico in potrdilo delodajalca. Otrok, ki ga pripeljete v varstvo, mora biti povsem zdrav.

Zavedamo se, da vsi učenci nimajo ustrezne računalniške opreme za uspešno učenje na daljavo, zato smo v šoli zagotovili:

  • nekaj prenosnih računalnikov in tablic,
  • nekaj vmesnikov za brezžični internet na stacionarnih računalnikih in
  • nekaj slušalk.

Prosimo vas, da se vsi učenci, ki bi si radi izposodili računalniško opremo, pravočasno dogovorijo z razrednikom.

Želimo vam uspešno izobraževanje.

 

Lep pozdrav!                                                                                        

Franc Rant
ravnatelj Osnovne šole Železniki

V Železnikih, 29. 3. 2021