Select Page

Eko bralna značka

POSTAJAM MODRI ZEMLJAN!

je ime tematske – ekološko obarvane bralne značke,
ki smo jo na naši šoli uvedli v šolskem letu 2009/2010.

Učenci se samostojno odločijo za sodelovanje.

Bralci, ki “ugriznejo” v izziv, preberejo in predstavijo knjigo ali članek iz revije, ki se nanaša na odnos do narave in okolja, do ljudi in živali …

Knjiga je lahko strokovna ali leposlovna (pravljica, zgodba, roman, strip …).

Ni nujno, da je vključena v priporočilni seznam!
Bralci lahko predstavijo tudi tematsko ustrezne članke iz revij.
Tematsko bralno značko vsako šolsko leto začenjamo v tednu otroka (prvi teden v oktobru), končamo pa 22. aprila, na dan Zemlje.

 

Ob branju knjig za EKO bralno značko, učenci:

 • spoznavajo različna življenjska okolja;
 • razmišljajo o
  • človekovem odnosu do narave;
  • zakonitostih delovanja sveta;
  • pomenu sobivanja vsega živega na planetu Zemlja;
  • ljudeh, ki živijo v popolnoma drugačnih razmerah;
  • razlikah in podobnostih med ljudmi …;
 • krepijo ekološko zavest.

MENTORICE na predmetni stopnji:

 • Damjana Kaplja, učiteljica biologije in gospodinjstva
 • Mihela Lahajnar, učiteljica biologije in kemije
 • Magda Šlibar, učiteljica biologije in kemije
 • Katarina Primožič, knjižničarka

MENTORICE na razredni stopnji:

 • učiteljice posameznih oddelkov

SE SPRAŠUJETE, OB KATERIH KNJIGAH BOSTE POSTAJALI MODRI ZEMLJANI?

Bralcem so v pomoč priporočilni seznami (za vsako triado eden). Prepričana pa sem, da učenci tudi sami, ob pomoči staršev, prijateljev, učiteljic, knjižničark itd. najdejo zanimive knjige z ustrezno tematiko.

Katarina Primožič, knjižničarka

 

Priporočilni seznami:

Prva triada

Druga triada

Tretja triada

Dostopnost