Select Page

Zaposleni

Osnovna šola Železniki skupaj s podružnicami in z vrtcem je 01. 09. 2010 zaposlovala 140 delavcev, od katerih jih je bilo 11 dalj časa začasno odsotnih (predvsem porodniške odsotnosti).

 

Dostopnost