Select Page

Varstvo in podaljšano bivanje

Jutranje varstvo

je organizirano za pisno prijavljene učence 1. razreda in izjemoma tudi 2. razreda vsak delovni dan od 615 do 815.

Letos bo dejavnost na matični šoli vodila Damjana Kaplja.

 Varstvo vozačev

Učencem, ki v šoli čakajo od prihoda šolskih avtobusov do pouka oziroma po pouku do odhoda šolskih avtobusov, je namenjeno varstvo, ki ga izvajamo po razporedu, ki je mesečno objavljen na oglasnih deskah šole. V prostorih, kjer se izvaja varstvo, je prisoten najmanj en strokovni delavec. Preverjali bomo prisotnost učencev, ki ste jih starši pisno prijavili.

Čas varstva Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1. in 2. razred 7.00 – 8.15
Po pouku
3., 4. in 5. razred 7.00 – 8.15
12.05 – 13.40
od 6. do 9. razreda 7.00 – 8.15 Dežurstvo je organizirano v večnamenskem prostoru.
12.05 – 12.50
12.55 – 13.40

Varstvo vozačev je namenjeno samo učencem, ki prihajajo v šolo z organiziranimi šolskimi prevozi. Učitelj ima pravico zavrniti prisotnost drugih učencev.

Podaljšano bivanje
2021/22

Vsem učencem od 1. do 5. razreda nudimo možnost podaljšanega bivanja po pouku od 12.05 naprej do 15.50 in sicer:

Učenci iz razredov Od Do Učitelj
1. 1205 1550 Lucija Dolenc
1. 1205 1410 Darja Štibelj
2. 1200 1410 Anja Burger, Polona Kovač
2. 1200 1535 Barbara Vrhunc
3. 1255 1545 Janez Pobežin
4. – 5. 1255 1425 Marjeta Demšar