Select Page

Varstvo in podaljšano bivanje

Šolsko leto 2023/24

Jutranje varstvo

je organizirano za pisno prijavljene učence 1. razreda vsak dan pouka od 6.15 do 8.15 V letošnjem šolskem letu bodo dejavnost v matični šoli vodile Branka Peternelj, Jerneja Šturm in Darja Štibelj. V matični šoli v Železnikih je v jutranje varstvo vključenih 50 prvošolcev v dveh skupinah.

 

 Varstvo vozačev

je organizirano posebej za razredno in predmetno stopnjo in je namenjeno samo učencem – vozačem. Organizirali smo ga z namenom, da bi učencem – vozačem omogočili koristno izrabo časa, ko čakajo na začetek pouka ali na šolske prevoze. Na oglasnih deskah po šoli je objavljen razpored učilnic, v katerih je varstvo organizirano ter seznam strokovnih delavcev, ki ga vodijo. Vodje varstva vozačev bodo preverjali prisotnost tistih učencev, ki jih bodo starši pisno prijavili. Učitelj ima pravico zavrniti prisotnost drugih učencev.

Razredna stopnja Predmetna stopnja
   700 –    815    700 –    815
1200 –  1340 1250 –  1340

 

Podaljšano bivanje


S podaljšanim bivanjem omogočimo staršem brezplačno varstvo otrok v času od konca pouka do 1545, učencem pa koristno izrabo tega časa. Vanj so vključeni samo pisno prijavljeni učenci. Program podaljšanega bivanja vsebuje opoldanski prosti čas, kosilo, samostojno učenje ter interesne dejavnosti. Obseg dela v posameznih oddelkih je odvisen od števila učencev v posameznih časovnih obdobjih.

Učenci iz razredov Od Do Učitelj
1. 12.05 15.50 Sara Kunštek
1. 12.05 14.25 Lucija Dolenc
2. 12.05 14.35 Irena Stele, Ana Lušina
2. 12.50 15.35 Anja Burger, Lea Luznar
3. 12.50 15.45 Janez Pobežin
4. – 5. 12.50 14.30 Petra Kokalj

 

Dostopnost