Select Page

Ekskurzije

Ekskurzije učencev so opredeljene kot naravoslovni ali kulturni dnevi. Načrt zanje je del načrta dni dejavnosti. Izvedli jih bomo v pomladanskem času predvidoma med 1. 3. 2023 in 10. 6. 2023.

Ekskurzije praviloma vodijo razredniki, učence pa spremljajo še učitelji v skladu z normativi in po načrtu, ki ga izdelajo vodje ekskurzij.

Načrte ekskurzij za deveti razred izdelajo razredniki skupaj z oddelčnimi skupnostmi.

Starše prosimo za prevoz učencev, ki imajo odhod na ekskurzijo pred 7:30 ali pa se vrnejo po 14:30.

 

 

 

 

Dostopnost