Select Page

Šolski prevozi

Vozni red šolskih prevozov

Davča (Jemec) – Železniki Železniki – Davča  
635   710 1300 1325 1340  
      1440 1515 1530  
Davča 35 – Železniki Železniki – Davča 35  
620 645   1435 1500    
Martinj Vrh – Železniki Železniki – Martinj Vrh Ivan Špik,
700 725   1300 1330   s. p.
745 810   1435 1505    
Zabrekve – Topolje – Železniki Železniki – Topolje – Zabrekve  
650 700 715 1300 1320 1330  
730 740 755 1350 1410 1420  
      1435 Op3 1500 1515  
Dražgoše – Rudno – Železniki Železniki – Rudno – Dražgoše  
650 659 704 1305 1310 1316  
755 804 809 1405 1410 1416  
      1447 1452 1458  
Zg. Sorica – Zali Log – Železniki Železniki – Zali Log – Zg. Sorica  
635 655 705 1302 1310    
740 800 810 1345 1355 1415 Arrriva, d. d.
      1442 1452 1512 Op1
Dolenja vas – Selca – Železniki Železniki – Selca – Dolenja vas  
714 717 725 1235 1240 1245  
749 752 757 1307 1312 1317  
      1345 1350 1355  
      1438 1443 1448  
Potok – Železniki Železniki – Potok  
655 720   1300 1320   Janez Rant
745 805   1345 1410   s. p.
      1435 Op2 1500    
Prtovč Op6 – Podlonk – Železniki Železniki – Podlonk – Prtovč  
655 705 725 1300 1310 1325 Drago Thaler, s. p.
735 745 805 1440 1450    
Smoleva – Ojstri Vrh – Golica – Železniki Železniki – Smoleva – Ojstri Vrh  
645 655 705   720 1300 1305 1315  
Ojstri Vrh – Travnik – Smoleva – Železniki Železniki – Golica Matija Šuštar,
730 735 740 750 1350   1405 s. p.
Golica – Železniki Op6 Železniki – Ojstri Vrh – Golica Op6  
805   815 1440 1450 1500  
Lajše – Železniki Železniki – Selca Op4 – Lajše – Kališe  
650   705 1255 1300 1310 1320  
Kališe – Železniki 1345 1350 1415 1425 Janez Rihtaršič,
715   725 1435 Op5 1440 1505 1515 s. p.
Kališe – Lajše – Selca – Železniki          
745 755 805 810          

 

Opombe:

Na temni podlagi so navedeni dodatni ali odloženi prevozi po 1430 zaradi izbirnih predmetov.

 

Op1      Učenci se na teh relacijah lahko vozijo ob kateremkoli času, če imajo s seboj vozovnico.

Op2      Zadnji prevoz (1345) je odložen ob dneh izbirnih predmetov v sredo in petek v A izmeni in v ponedeljek v obeh izmenah.

Op3      Zadnji prevoz (1350) je odložen ob dneh izbirnih predmetov v četrtek in petek v A izmeni.

Op4      Voznik v skladu s prostorskimi možnostmi prevaža tudi učence iz Selc (iz Sevnice).

Op5      Dodaten prevoz je organiziran ob dneh izbirnih predmetov v ponedeljek in torek v B izmeni.

Op6      Voznika opravljata prevoze na Prtovč in z njega oziroma na Golico in z nje, kadar je to potrebno zaradi šolskega urnika.

 

V primeru nesporazumov se, prosimo, najprej obrnite na prevoznika. Če z njim težave ne morete rešiti, se lahko oglasite še pri ravnatelju Osnovne šole Železniki g. Francu Rantu ali v upravi Občine Železniki.

 

Učencem želimo varno vožnjo v šolo in domov!

Franc Rant,
ravnatelj OŠ Železniki