Select Page

Učitelji

Št. Ime Priimek Razred Delovno mesto, poučevanje Izobrazba   El. naslov **
1. Monika Čemažar   ravnateljica VII/2 prof. MA in TEH Monika.Cemazar(pri)os-zelezniki.si
2. Marjeta Demšar   ravnateljeva pomočnica, podaljšano bivanje VII/2 prof. razr. pouka Marjeta.Demsar(pri)OS-Zelezniki.si
3. Primož Šmid   ravnateljev pomočnik, matematika VI učit. MA in TEH Primoz.Smid(pri)OS-Zelezniki.si
4. Ana Čufer 1. a razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Ana.Cufer(pri)OS-Zelezniki.si
5. Tamara Gartner 1. b razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Tamara.Gartner(pri)OS-Zelezniki.si
6. Barbara Demšar 2. a razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Barbara.Demsar(pri)OS-Zelezniki.si
7. Danica Triler 2. b razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Danica.Triler(pri)OS-Zelezniki.si
8. Irena Bradeško 3. a razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Irena.Bradesko(pri)OS-Zelezniki.si
9. Polona Pintar 3. b razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Polona.Pintar(pri)OS-Zelezniki.si
10. Majda Demšar 4. a razredni pouk, NIP umetnost VI učit. razr. pouka Majda.Demsar(pri)OS-Zelezniki.si
11. Mateja Markelj 4. b razredni pouk VI učit. razr. pouka Mateja.Markelj(pri)OS-Zelezniki.si
12. Andreja Bogataj Rant 5. a razredni pouk, NIP umetnost, kolesarski izpiti VII/2 prof. razr. pouka Andreja.Rant(pri)OS-Zelezniki.si
13. Andreja Šolar 5. b razredni pouk, kolesarski izpiti VII/2 prof. razr. pouka Andreja.Solar(pri)OS-Zelezniki.si
14. Jana Kusterle 6. a angleščina VII/2 prof. AN Jana.Kusterle(pri)OS-Zelezniki.si
15. Igor Dražetić 6. b geografija, razširjeni program VII/2 prof. ZGO in GEO Igor.Drazetic(pri)OS-Zelezniki.si
16. Damjana Demšar 6. c zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika VII/2 dipl. ZG Damjana.Demsar(pri)OS-Zelezniki.si
17. Magda Šlibar 7. a naravoslovje, biologija, kemija mag. prof. BI in KE Magda.Slibar(pri)OS-Zelezniki.si
18. Janja Janc 7. b zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, individualna pomoč, dodatna strokovna pomoč VII/2 prof. ZG in pedagoginja Janja.Janc(pri)OS-Zelezniki.si
19. Monika Ficko 7. c matematika, tehnika in tehnologija, NIP Tehnika VII/2 prof. MA in TEH Monika.Ficko(pri)OS-Zelezniki.si
20. Anka Arko 8. a matematika, fizika, daljnogledi in planeti VII/2 prof. MA in FI Anka.Arko(pri)OS-Zelezniki.si
21. Vesna Božič 8. b matematika, tehnika in tehnologija VII/2 prof. MA in TEH Vesna.Bozic(pri)OS-Zelezniki.si
22. Darja Štibelj 8. c slovenščina, dodatna strokovna pomoč, podaljšano bivanje, jutranje varstvo VII/2 prof. slovenščine Darja.Stibelj(pri)OS-Zelezniki.si
23. Aleš Jensterle 8. d šport, izbrani šport – nogomet, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Ales.Jensterle(pri)OS-Zelezniki.si
24. Tadeja Šuštar 9. a angleščina, literarni klub VII/2 prof. AN in dipl. novin. Tadeja.Sustar(pri)OS-Zelezniki.si
25. Slavica Mohorč 9. b slovenščina VII/2 prof. SL Slavica.Mohorc(pri)OS-Zelezniki.si
26. Sabina Peternel 9. c matematika, fizika, elektronika z robotiko, NIP računalništvo VII/2 prof. MA in FI Sabina.Peternel(pri)OS-Zelezniki.si
27. Irena Benedičič   učiteljica v Čipkarski šoli VII/2 prof. ZG in sociologije Irena.Benedicic(pri)OS-Zelezniki.si
28. Uršula Bernik   knjižničarka VII/2 knjižničarka Ursula.Bernik(pri)OS-Zelezniki.si
29. Alenka Bertoncelj   fizika, IP s področja računalništva, računalničarka VI učit. FI in TEH Alenka.Bertoncelj(pri)OS-Zelezniki.si
30. Danica Bradeško   svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč VII/2 dipl. psihologinja Danica.Bradesko(pri)OS-Zelezniki.si
31. Anja Burger   slovenščina, podaljšano bivanje VII/2 prof. slovenščine Anja.Marin(pri)OS-Zelezniki.si
32. Aleš Cankar   šport, NIP šport, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Ales.Cankar(pri)OS-Zelezniki.si
33. Manca Cvek   svetovalna delavka VII/1 defektologinja Manca.Cvek(pri)OS-Zelezniki.si
34. Sonja Čenčič   tehnika, NIP tehnika VII/2 prof. FI in TEH Sonja.Cencic(pri)OS-Zelezniki.si
35. Lucija Dolenc   podaljšano bivanje VII/1 dipl. vzgojiteljica Lucija.Dolenc(pri)OS-Zelezniki.si
36. Damjana Kaplja   gospodinjstvo, sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja, vezenje, podaljšano bivanje VI učit. BI in GOS Damjana.Kaplja(pri)OS-Zelezniki.si
37. Bernarda Kejžar   angleščina VII/2 prof. SL in AN Bernarda.Kejzar(pri)OS-Zelezniki.si
38. Petra Kokalj   podaljšano bivanje, jutranje varstvo VII/2 dipl. biologinja Petra.Kokalj(pri)OS-Zelezniki.si
39. Polona Kovač   likovna umetnost, likovno snovanje, NIP umetnost, razširjeni program VII/2 prof. likovne umetnosti Polona.Kovac(pri)OS-Zelezniki.si
40. Sara Kunštek   slovenščina, podaljšano bivanje VII/2 mag. ruščine in slovenistike Sara.Kunstek(pri)OS-Zelezniki.si
41. Mihela Lahajnar   naravoslovje, biologija, kemija, poskusi v kemiji VI učit. BI in KE Mihela.Lahajnar(pri)OS-Zelezniki.si
42. Katja Levanič   dodatna strokovna pomoč VII/1 dipl. socialna pedagoginja Katja.Levanic(pri)OS-Zelezniki.si
43. Mitja Lorber   šport, šport za sprostitev, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Mitja.Lorber(pri)OS-Zelezniki.si
44. Damjana Lotrič   šport, šport za zdravje, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Damjana.Lotric(pri)OS-Zelezniki.si
45. Ana Luznar   šport, izbrani šport – odbojka, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Ana.Luznar(pri)OS-Zelezniki.si
46. Sara Luznar   šport, izbirni predmeti s področja plesa VII/2 mag. prof. športne vzgoje Sara.Luznar(pri)OS-Zelezniki.si
47. Manca Maretič Paulus   dodatna strokovna pomoč mag. defektologinja Manca.Maretic-Paulus(pri)OS-Zelezniki.si
48. Marjeta Naglič   glasbena umetnost, NIP umetnost VII/2 prof. glasbene pedag. Marjeta.Naglic(pri)OS-Zelezniki.si
49. Suzana Pečnik   dodatna strokovna pomoč, razširjeni program VII/2 socialna pedagoginja Suzana.Pecnik(pri)OS-Zelezniki.si
50. Branka Peternelj   nemščina, jutranje varstvo VII/2 prof. NEM Branka.Peternelj(pri)OS-Zelezniki.si
51. Andraž Pfajfar   šport, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Andraz.Pfajfar(pri)OS-Zelezniki.si
52. Janez Pobežin   podaljšano bivanje, računalničar VII/2 prof. športne vzgoje Janez.Pobezin(pri)OS-Zelezniki.si
53. Doroteja Prevc   slovenščina VI učit. SL Doroteja.Prevc(pri)OS-Zelezniki.si
54. Irma Prevc   dodatna strokovna pomoč, razširjeni program VII/2 socialna pedagoginja Irma.Prevc(pri)OS-Zelezniki.si
55. Marija Prevc   slovenščina VI učit. SL in AN Marija.Prevc(pri)OS-Zelezniki.si
56. Katarina Primožič   knjižničarka VII/2 prof. SL in knjižničarka Katarina.Primozic(pri)OS-Zelezniki.si
57. Andraž Pfajfar   šport na razredni stopnji, NIP šport, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Andraz.Pfajfar(pri)OS-Zelezniki.si
58. Janez Rihtaršič   laborant V elektrotehnik Janez.Rihtarsic(pri)OS-Zelezniki.si
59. Nina Sladič   likovna umetnost, likovno snovanje, NIP umetnost VII/2 prof. likovne umetnosti Nina.Sladic(pri)os-zelezniki.si
60. Ema Šmid   angleščina na razredni stopnji VII/2 prof. razr. pouka Ema.Smid(pri)OS-Zelezniki.si
61. Jerneja Šturm   druga strokovna delavka v prvem razredu VII/1 dipl. vzgojiteljica Jerneja.Sturm(pri)OS-Zelezniki.si
62. Petra Tolar   angleščina na razredni stopnji VII/2 prof. razr. pouka Petra.Tolar(pri)OS-Zelezniki.si
63. Barbara Vrhunc   podaljšano bivanje, jutranje varstvo, vodja šolske prehrane, razširjeni program VII/2 prof. biologije in gospodinjstva Barbara.Vrhunc(pri)OS-Zelezniki.si
64. Nataša Zavrl   svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč VII/2 dipl. pedagoginja Natasa.Zavrl(pri)OS-Zelezniki.si

** Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ Železniki, namesto znaka “@” vsebujejo nadomestni zapis “(pri)” zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis “(pri)” zamenjate z znakom “@”. 

 

 

Dostopnost