Select Page

Učitelji

 

Št. Ime Priimek Razrednik Delovno mesto St Smer e-naslov
1. Monika Čemažar   ravnateljica VII/2 prof. MA in TEH Monika.Cemazar(pri)OS-Zelezniki.si
2. Ema Šmid   pomočnica ravnateljice, angleščina na razredni stopnji VII/2 prof. razr. pouka Ema.Smid(pri)OS-Zelezniki.si
3. Primož Šmid   pomočnik ravnateljice, matematika VI učit. MA in TEH Primoz.Smid(pri)OS-Zelezniki.si
4. Danica Triler 1.a razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Danica.Triler(pri)OS-Zelezniki.si
5. Daša Pučko 1.b razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Dasa.Pucko(pri)OS-Zelezniki.si
6. Tadeja Tolar 1.c razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Tadeja.Tolar(pri)OS-Zelezniki.si
7. Ana Čufer 2.a razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Ana.Cufer(pri)OS-Zelezniki.si
8. Damjana Podobnik 2.b razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Damjana.Podobnik(pri)OS-Zelezniki.si
9. Irena Bradeško 3.a razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Irena.Bradesko(pri)OS-Zelezniki.si
10. Polona Pintar 3.b razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Polona.Pintar(pri)OS-Zelezniki.si
11. Andreja Bogataj Rant 4.a razredni pouk, NIP umetnost, NIP tehnika, kolesarski izpiti VII/2 prof. razr. pouka Andreja.Rant(pri)OS-Zelezniki.si
12. Andreja Šolar 4.b razredni pouk, NIP tehnika, kolesarksi izpiti VII/2 prof. razr. pouka Andreja.Solar(pri)OS-Zelezniki.si
13. Mateja Markelj 5.a razredni pouk VI učit. razr. pouka Mateja.Markelj(pri)OS-Zelezniki.si
14. Majda Demšar 5.b razredni pouk VI učit. razr. pouka Majda.Demsar(pri)OS-Zelezniki.si
15. Tadeja Šuštar 6.a angleščina, šolsko novinarstvo VII/2 prof. AN in dipl. novin. Tadeja.Sustar(pri)OS-Zelezniki.si
16. Sabina Peternel 6.b matematika, fizika, robotika v tehniki, elektronika z robotiko VII/2 prof. MA in FI Sabina.Peternel(pri)OS-Zelezniki.si
17. Slavica Mohorč 6.c slovenščina VII/2 prof. SL Slavica.Mohoč(pri)OS-Zelezniki.si
18. Jana Kusterle 7.a angleščina  VII/2 prof. AN Jana.Kusterle(pri)OS-Zelezniki.si
19. Igor Dražetić 7.b geografija, razširjeni program VII/2 prof. geografije in zgodovine Igor.Drazetic(pri)OS-Zelezniki.si
20. Damjana Demšar 7.c zgodovina, domovinska in državljanjska kultura in etika, turistična vzgoja VII/2 dipl. ZG Damjana.Demsar(pri)OS-Zelezniki.si
21. Polona Kovač 8.a likovna umetnost, likovno snovanje, razširjeni program, NIP umetnost VII/2 prof. likovne umetnosti Polona.Kovac(pri)OS-Zelezniki.si
22. Petra Kokalj 8.b biologija, podaljšano bivanje, razširjeni program VII/2 dipl. biologinja Petra.Kokalj(pri)OS-Zelezniki.si
23. Monika Ficko 8.c matematika, tehnika in tehnologija, NIP tehnika, obdelava gradiv- umetne snovi VII/2 prof. MA in TEH Monika.Ficko(pri)OS-Zelezniki.si
24. Anka Arko 9.a matematika, fizika,   VII/2 prof. MA in FI Anka.Arko(pri)OS-Zelezniki.si
25. Vesna Božič 9.b matematika, tehnika in tehnologija, obdelava gradiv-les VII/2 prof. MA in TEH Vesna.Bozic(pri)OS-Zelezniki.si
26. Darja Štibelj 9.c slovenščina, dodatna strokovna pomoč, jutranje varstvo VII/2 prof. SL in pedagoginja Darja.Stibelj(pri)OS-Zelezniki.si
27. Aleš Jensterle 9.d šport, izbrani šport-nogomet, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Ales.Jensterle(pri)OS-Zelezniki.si
28. Irena Benedičič   učiteljica v Čipkarski šoli, zgodovina VII/2 prof. ZG in sociologije Irena.Benedicic(pri)OS-Zelezniki.si
29. Uršula Bernik   knjižničarka VII/2 dipl. bibliotekarka Ursula.Bernik(pri)OS-Zelezniki.si
30. Alenka Bertoncelj   fizika, NIP računalništvo, urejanje besedil, računalničarka VI učit. FI in TEH Alenka.Bertoncelj(pri)OS-Zelezniki.si
31. Anja Burger   slovenščina, gledališki klub, podaljšano bivanje VII/2 prof. SL in književnosti Anja.Marin(pri)OS-Zelezniki.si
32. Aleš Cankar   šport, NIP šport, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Ales.Cankar(pri)OS-Zelezniki.si
33. Nika Dobrovoljc   matematike, fizika, tehnika in tehnologija, elektrotehnika VII/2 mag. prof.mat – fiz Nika.Dobrovoljc(pri)OS-Zelezniki.si
34. Lucija Dolenc   podaljšano bivanje, druga strokovna delavka v prvem razredu VII/1 dipl. vzgojiteljica Lucija.Dolenc(pri)OS-Zelezniki.si
35. Tamara Gartner   razredni pouk VII/2 mag. razr. pouka Tamara.Gartner(pri)OS-Zelezniki.si
36. Janja Janc   zgodovina, domovinska in državljanjska kultura in etika, dodatna strokovna pomoč VII/2 prof. ZG in pedagoginja Janja.Janc(pri)OS-Zelezniki.si 
37. Bernarda Kejžar   angleščina VII/2 prof. SL in AN Bernarda.Kejzar(pri)OS-Zelezniki.si 
38. Sara Kunštek   podaljšano bivanje  VII/2 mag. ruščine in slovenistike Sara.Kunstek(pri)OS-Zelezniki.si 
40. Katja Levanič   dodatna strokovna pomoč VII/1 soc. pedagoginja Katja.Levanic(pri)OS-Zelezniki.si 
41. Mitja Lorber   šport, šport za sprostitev VII/2 prof. športne vzgoje Mitja.Lorber(pri)OS-Zelezniki.si
42. Damjana Lotrič   šport, šport za zdravje, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Damjana.Lotric(pri)OS-Zelezniki.si
43. Ana Lušina   podaljšano bivanje VI ing. matematike Ana.Lusina(pri)OS-Zelezniki.si
44. Ana Luznar   šport, izbrani šport – odbojka VII/2 prof. športne vzgoje Ana.Luznar(pri)OS-Zelezniki.si
45. Lea Luznar   angleščina na razredni stopnji, podaljšano bivanje VII/2 mag. prof.razr. pouka Lea.Luznar(pri)OS-Zelezniki.si
46. Sara Luznar   šport, iznirni predmeti s področja plesa, razširjeni program VII/2 mag.prof. športne vzgoje Sara.Luznar(pri)OS-Zelezniki.si
47. Manca Maretič Paulus   dodatna strokovna pomoč mag. defektologinja Manca.Maretic-Paulus(pri)OS-Zelezniki.si
48. Tina Mesec   kemija, gospodinjstvo, poskusi v kemiji VII/1 Prof. bio – gos Tina.Mesec(pri)OS-Zelezniki.si
49. Marjeta Naglič   glasbena umetnost, Nip umetnost, razširjeni program VII/2 prof. glasbene pedagogike Marjeta.Naglic(pri)OS-Zelezniki.si
50. Suzana Pečnik   svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč VII/2 socialna pedagoginja Suzana.Pecnik(pri)OS-Zelezniki.si
51. Branka Peternelj   nemščina, jutranje varstvo VII/2 prof. NEM Branka.Peternelj(pri)OS-Zelezniki.si
53. Andraž Pfajfar   NIP šport, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Andraz.Pfajfar(pri)OS-Zelezniki.si
54. Janez Pobežin   podaljšano bivanje, računalničar VII/2 prof. športne vzgoje Janez.Pobezin(pri)OS-Zelezniki.si
55. Doroteja Prevc   slovenščina VI učit. SL Doroteja.Prevc(pri)OS-Zelezniki.si
56. Irma Prevc   dodatna strokovna pomoč, razširjeni program VII/2 socialna pedagoginja Irma.Prevc(pri)OS-Zelezniki.si
57. Marija Prevc   slovenščina VI učit. SL in AN Marija.Prevc(pri)OS-Zelezniki.si
58. Katarina Primožič   knjižničarka VII/2 prof. SL in knjižničarka Katarina.Primozic(pri)OS-Zelezniki.si
59. Janez Rihtaršič   laborant V elektrotehnik Janez Rihtarsic(pri)OS-Zelezniki.si
60. Urška Šifrar   dodatna strokovna pomoč VII/2 socialna pedagoginja Urska.Sifrar(pri)OS-Zelezniki.si
61. Jerneja Šturm   druga strokovna delavka v prvem razredu, jutranje varstvo VII/1 dipl. vzgojiteljica Jerneja.Sturm(pri)OS-Zelezniki.si
62. Petra Tolar   angleščina na razredni stopnji VII/2 prof. razr. pouka Petra.Tolar(pri)OS-Zelezniki.si
63. Barbara Vrhunc   gospodinjstvo, naravoslovje, sodobna priprava hrane, vodja šolske prehrane VII/2 prof. gospodinjstva in biologije Barbara.Vrhunc(pri)OS-Zelezniki.si
65. Nataša Zavrl   svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč VII/2 dipl. pedagoginja Natasa.Zavrl(pri)OS-Zelezniki.si

** Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ Železniki, namesto znaka “@” vsebujejo nadomestni zapis “(pri)” zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis “(pri)” zamenjate z znakom “@”. 

 

 

Dostopnost