Učitelji

Št. Ime Priimek Razred Delovno mesto, poučevanje Izobrazba
1. Franc Rant ravnatelj VII/2 prof. MA
2. Marjeta Demšar ravnateljeva pomočnica, predmeti v 6. razredu, retorika VII/2 prof. razr. pouka
3. Primož Šmid ravnateljev pomočnik, matematika VI učit. MA in TEH
4. Antonija Rant 1. a razredni pouk VI učit. razr. pouka
5. Minka Rant 1. b razredni pouk VI učit. razr. pouka
6. Barbara Demšar 2. a razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka
7. Danica Triler 2. b razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka
8. Irena Bradeško 3. a razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka
9. Urša Kalan 3. b razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka
10. Mateja Markelj 4. a razredni pouk VI učit. razr. pouka
11. Majda Demšar 4. b razredni pouk VI učit. razr. pouka
12. Marija Gasser 5. a razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka
13. Andreja Bogataj Rant 5. b razredni pouk, NIP umetnost VII/2 prof. razr. pouka
14. Jana Kusterle 6. a angleščina VII/2 prof. AN
15. Damjana Demšar 6. b zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, Turistična vzgoja podaljšano bivanje VII/2 dipl. ZG
16. Igor Dražetić 6. c geografija, življ. človeka na Zemlji, podaljšano bivanje VII/2 prof. ZGO in GEO
17. Magda Šlibar 7. a naravoslovje, biologija, kemija, rastline in človek mag. prof. BI in KE
18. Monika Čemažar 7. b matematika, tehnika in tehnologija, elektrotehnika VII/2 prof. MA in TEH
19. Bernarda Kejžar 7. c angleščina VII/2 prof. SL in AN
20. Mihela Lahajnar 8. a naravoslovje, biologija, kemija VI učit. BI in KE
21. Anka Arko 8. b matematika, fizika VII/2 prof. MA in FI
22. Vesna Božič 8. c matematika, tehnika in tehnologija, obdelava lesa VII/2 prof. MA in TEH
23. Tadeja Šuštar 9. a angleščina VII/2 prof. AN in dipl. novin.
24. Sabina Peternel 9. b matematika, fizika, robotika v tehniki, NIP računalništvo, individualna pomoč, podaljšano bivanje VII/2 prof. MA in FI
25. Slavica Mohorč 9. c slovenščina, individualna pomoč VII/2 prof. SL
26. Irena Benedičič učiteljica v Čipkarski šoli VII/2 prof. ZG in sociologije
27. Alenka Bertoncelj računalničarka, fizika, IP s področja računalništva VI učit. FI in TEH
28. Danica Bradeško svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč VII/2 dipl. psihologinja
29. Aleš Cankar razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje
30. Sonja Čenčič NIP tehnika VII/2 prof. FI in TEH
31. Lucija Dolenc podaljšano bivanje VII/1 dipl. vzgojiteljica
32. Marjeta Potočnik podaljšano bivanje VII/2 prof. razr. pouka
33. Marija Ferlan knjižničarka VI učit. SL in knjižničarka
34. Mira Fon dodatna strokovna pomoč VII/2 dipl. surdopedagoginja
35. Janja Janc zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, individualna pomoč, dodatna strokovna pomoč VII/2 prof. ZG in pedagoginja
36. Aleš Jensterle šport, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje
37. Damjana Kaplja vodja šolske prehrane, gospodinjstvo, sodobna priprava hrane, jutranje varstvo VI učit. BI in GOS
38. Bernarda Kavčič matematika VI učit. MA in FI
39. Polona Kovač likovna umetnost, likovno snovanje, NIP umetnost, podaljšano bivanje VII/2 prof. likovne umetnosti
40. Mitja Lorber šport na razredni stopnji, NIP šport, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje
41. Damjana Lotrič šport, šport za zdravje, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje
42. Ana Luznar šport, šport za sprostitev, izbrani šport – odbojka, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje
43. Manca Maretič Paulus dodatna strokovna pomoč, razširjeni program mag. defektologinja
44. Anja Marin podaljšano bivanje VII/2 prof. športne vzgoje
45. Marjeta Naglič glasbena umetnost, ansambelska igra, NIP umetnost VII/2 prof. glasbene pedag.
46. Suzana Pečnik dodatna strokovna pomoč, razširjeni program VII/2 socialna pedagoginja
47. Valentina Pintar šport, izbirni predmeti s področja plesa VI učit. športne vzgoje
48. Doroteja Prevc slovenščina, individualna pomoč VII/2 učit. SL
49. Irma Prevc dodatna strokovna pomoč, razširjeni program VII/2 socialna pedagoginja
50. Marija Prevc slovenščina, individualna pomoč VI učit. SL in AN
51. Katarina Primožič knjižničarka VII/2 prof. SL in knjižničarka
52. Jože Reya šport, izbrani šport – nogomet VI učit. športne vzgoje
53. Janez Rihtaršič laborant V elektrotehnik
54. Ema Šmid angleščina na razredni stopnji VII/2 prof. razr. pouka
55. Jerneja Šturm druga strokovna delavka v prvem razredu VII/1 dipl. vzgojiteljica
56. Majda Tolar slovenščina, nemščina, individualna pomoč VI učit. SL in NEM
57. Petra Tolar angleščina na razredni stopnji VII/2 prof. razr. pouka
58. Tadeja Tolar angleščina na razredni stopnji, nadomeščanje VII/2 prof. razr. pouka
59. Nataša Zavrl svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč VII/2 dipl. pedagoginja