Select Page

Učitelji

Št. Ime Priimek Razred Delovno mesto, poučevanje Izobrazba El. naslov
1. Franc Rant ravnatelj VII/2 prof. MA Franc.Rant(pri)OS-Zelezniki.si
2. Marjeta Demšar ravnateljeva pomočnica, podaljšano bivanje VII/2 prof. razr. pouka Marjeta.Demsar(pri)OS-Zelezniki.si
3. Primož Šmid ravnateljev pomočnik, matematika VI učit. MA in TEH Primoz.Smid(pri)OS-Zelezniki.si
4. Minka Rant 1. a razredni pouk VI učit. razr. pouka Minka.Rant(pri)OS-Zelezniki.si
5. Ana Čufer 1. b razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Ana.Cufer(pri)OS-Zelezniki.si
6. Barbara Demšar 2. a razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Barbara.Demsar(pri)OS-Zelezniki.si
7. Danica Triler 2. b razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Danica.Triler(pri)OS-Zelezniki.si
8. Irena Bradeško 3. a razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Irena.Bradesko(pri)OS-Zelezniki.si
9. Urša Kalan 3. b razredni pouk VII/2 prof. razr. pouka Ursa.Kalan(pri)OS-Zelezniki.si
10. Majda Demšar 4. a razredni pouk VI učit. razr. pouka Majda.Demsar(pri)OS-Zelezniki.si
11. Mateja Markelj 4. b razredni pouk VI učit. razr. pouka Mateja.Markelj(pri)OS-Zelezniki.si
12. Andreja Bogataj Rant 5. a razredni pouk, NIP umetnost, kolesarski izpiti VII/2 prof. razr. pouka Andreja.Rant(pri)OS-Zelezniki.si
13. Andreja Šolar 5. b razredni pouk, kolesarski izpiti VII/2 prof. razr. pouka Andreja.Solar(pri)OS-Zelezniki.si
14. Anka Arko 6. a matematika, fizika, “Sonce, luna, Zemlja”, daljnogledi in planeti VII/2 prof. MA in FI Anka.Arko(pri)OS-Zelezniki.si
15. Vesna Božič 6. b matematika, tehnika in tehnologija, obdelava lesa VII/2 prof. MA in TEH Vesna.Bozic(pri)OS-Zelezniki.si
16. Darja Štibelj 6. c slovenščina, podaljšano bivanje VII/2 prof. slovenščine Darja.Stibelj(pri)OS-Zelezniki.si
17. Polona Kovač 6. d likovna umetnost, likovno snovanje, NIP umetnost, razširjeni program VII/2 prof. likovne umetnosti Polona.Kovac(pri)OS-Zelezniki.si
18. Tadeja Šuštar 7. a angleščina VII/2 prof. AN in dipl. novin. Tadeja.Sustar(pri)OS-Zelezniki.si
19. Slavica Mohorč 7. b slovenščina VII/2 prof. SL Slavica.Mohorc(pri)OS-Zelezniki.si
20. Sabina Peternel 7. c matematika, fizika, robotika v tehniki, NIP računalništvo, razširjeni program VII/2 prof. MA in FI Sabina.Peternel(pri)OS-Zelezniki.si
21. Jana Kusterle 8. a angleščina VII/2 prof. AN Jana.Kusterle(pri)OS-Zelezniki.si
22. Damjana Demšar 8. b zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika VII/2 dipl. ZG Damjana.Demsar(pri)OS-Zelezniki.si
23. Igor Dražetić 8. c geografija, razširjeni program VII/2 prof. ZGO in GEO Igor.Drazetic(pri)OS-Zelezniki.si
24. Magda Šlibar 9. a naravoslovje, biologija, kemija mag. prof. BI in KE Magda.Slibar(pri)OS-Zelezniki.si
25. Monika Čemažar 9. b matematika, tehnika in tehnologija, obdelava kovin, elektrotehnika VII/2 prof. MA in TEH Monika.Cemazar(pri)OS-Zelezniki.si
26. Bernarda Kejžar 9. c angleščina VII/2 prof. SL in AN Bernarda.Kejzar(pri)OS-Zelezniki.si
27. Monika Ficko 9. d matematika, tehnika in tehnologija, obdelava umetnih snovi VII/2 prof. MA in TEH Monika.Ficko(pri)OS-Zelezniki.si
28. Irena Benedičič učiteljica v Čipkarski šoli, zgodovina VII/2 prof. ZG in sociologije Irena.Benedicic(pri)OS-Zelezniki.si
29. Uršula Bernik knjižničarka VII/2 knjižničarka Ursula.Bernik(pri)OS-Zelezniki.si
30. Alenka Bertoncelj računalničarka, fizika, IP s področja računalništva VI učit. FI in TEH Alenka.Bertoncelj(pri)OS-Zelezniki.si
31. Danica Bradeško svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč VII/2 dipl. psihologinja Danica.Bradesko(pri)OS-Zelezniki.si
32. Aleš Cankar šport, NIP šport, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Ales.Cankar(pri)OS-Zelezniki.si
33. Sonja Čenčič tehnika, NIP tehnika VII/2 prof. FI in TEH Sonja.Cencic(pri)OS-Zelezniki.si
34. Lucija Dolenc podaljšano bivanje VII/1 dipl. vzgojiteljica Lucija.Dolenc(pri)OS-Zelezniki.si
35. Mira Fon dodatna strokovna pomoč VII/2 dipl. surdopedagoginja Mira.Fon(pri)OS-Zelezniki.si
36. Janja Janc zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, individualna pomoč, dodatna strokovna pomoč VII/2 prof. ZG in pedagoginja Janja.Janc(pri)OS-Zelezniki.si
37. Aleš Jensterle šport, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Ales.Jensterle(pri)OS-Zelezniki.si
38. Damjana Kaplja vodja šolske prehrane, gospodinjstvo, sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja, vezenje, razširjeni program VI učit. BI in GOS Damjana.Kaplja(pri)OS-Zelezniki.si
39. Mihela Lahajnar naravoslovje, biologija, kemija, poskusi v kemiji VI učit. BI in KE Mihela.Lahajnar(pri)OS-Zelezniki.si
40. Mitja Lorber šport, izbrani šport – nogomet, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Mitja.Lorber(pri)OS-Zelezniki.si
41. Damjana Lotrič šport, šport za sprostitev, šport za zdravje, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Damjana.Lotric(pri)OS-Zelezniki.si
42. Ana Luznar šport, šport za sprostitev, izbrani šport – odbojka, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Ana.Luznar(pri)OS-Zelezniki.si
43. Manca Maretič Paulus dodatna strokovna pomoč mag. defektologinja Manca.Maretic-Paulus(pri)OS-Zelezniki.si
44. Anja Marin slovenščina, podaljšano bivanje VII/2 prof. slovenščine Anja.Marin(pri)OS-Zelezniki.si
45. Marjeta Naglič glasbena umetnost, NIP umetnost VII/2 prof. glasbene pedag. Marjeta.Naglic(pri)OS-Zelezniki.si
46. Suzana Pečnik dodatna strokovna pomoč, razširjeni program VII/2 socialna pedagoginja Suzana.Pecnik(pri)OS-Zelezniki.si
47. Valentina Pintar šport, izbirni predmeti s področja plesa VI učit. športne vzgoje Valentina.Pintar(pri)OS-Zelezniki.si
48. Janez Pobežin podaljšano bivanje VII/2 prof. športne vzgoje Janez.Pobezin(pri)OS-Zelezniki.si
49. Doroteja Prevc slovenščina, individualna pomoč, odsotna VII/2 učit. SL Doroteja.Prevc(pri)OS-Zelezniki.si
50. Irma Prevc dodatna strokovna pomoč, razširjeni program VII/2 socialna pedagoginja Irma.Prevc(pri)OS-Zelezniki.si
51. Marija Prevc slovenščina VI učit. SL in AN Marija.Prevc(pri)OS-Zelezniki.si
52. Katarina Primožič knjižničarka VII/2 prof. SL in knjižničarka Katarina.Primozic(pri)OS-Zelezniki.si
53. Andraž Pfajfar šport na razredni stopnji, NIP šport, razširjeni program VII/2 prof. športne vzgoje Andraz.Pfajfar(pri)OS-Zelezniki.si
54. Janez Rihtaršič laborant V elektrotehnik Janez.Rihtarsic(pri)OS-Zelezniki.si
55. Ema Šmid angleščina na razredni stopnji VII/2 prof. razr. pouka Ema.Smid(pri)OS-Zelezniki.si
56. Jerneja Šturm druga strokovna delavka v prvem razredu VII/1 dipl. vzgojiteljica Jerneja.Sturm(pri)OS-Zelezniki.si
57. Branka Peternelj nemščina VII/2 prof. NEM Branka.Peternelj(pri)OS-Zelezniki.si
58. Petra Tolar angleščina na razredni stopnji VII/2 prof. razr. pouka Petra.Tolar(pri)OS-Zelezniki.si
59. Barbara Vrhunc podaljšano bivanje VII/2 prof. gospodinjstva Barbara.Vrhunc(pri)OS-Zelezniki.si
60. Nataša Zavrl svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč VII/2 dipl. pedagoginja Natasa.Zavrl(pri)OS-Zelezniki.si
61. Bojana Žakelj slovenščina, nadomešča VII/2 prof. slovenščine Bojana.Zakelj(pri)OS-Zelezniki.si