Select Page

Šolski okoliš

Šolski okoliš Osnovne šole Železniki sestavljajo naselja: Davča, Dolenja vas, Dražgoše, Golica št. 1 do 11, Kališe, Lajše, Martinj Vrh, Ojstri Vrh, Osojnik, Podlonk, Podporezen št. 6, Potok, Prtovč, Ravne, Rudno, Selca, Smoleva, Spodnja Sorica, Spodnje Danje, Studeno, Topolje, Torka, Zabrdo, Zabrekve, Zala, Zali Log, Zgornja Sorica, Zgornje Danje, Železniki.

Učenci od 1. do 5. razreda spadajo v šolske okoliše podružnic, kot je navedeno:

  • Šolski okoliš podružnice Davča obsega naselja: Davča (hišne številke 1 do 53, od 60 do 72), Podporezen št. 6.
  • Šolski okoliš podružnice Dražgoše obsega naselja: Dražgoše (razen Dražgoše št. 1 in 24).
  • Šolski okoliš podružnice Selca obsega naselja: Dolenja vas, Golica (razen hiš s št. 12 do 15), Kališe, Lajše, Selca, Topolje, Zabrekve.

Šolski okoliš podružnice Sorica obsega naselja: Spodnja Sorica (razen hiš s št. 1 in 1a), Spodnje Danje, Zabrdo, Zgornja Sorica, Zgornje Danje.

 

 Šolski okoliš Osnovne šole Železniki sestavljajo naselja:

 zemljevid krajevne skupnosti Davča

 

davca

Davča, Porezen


zemljevid krajevne skupnosti Dolenja vas

dolenja_vas

Dolenja vas


zemljevid krajevne skupnosti Dražgoše – Rudno

drazgose_rudno

 Dražgoše, Rudno


 zemljevid krajevne skupnosti Selca

 KS Selca

Golica (razen številk 12-15), Kališe, Lajše, Selca, Topolje, Zabrekve


 zemljevid krajevne skupnosti Sorica

sorica

 Spodnje Danje, Spodnja Sorica, Zabrdo, Zgornje Danje, Zgornja Sorica


 zemljevid krajevne skupnosti Železniki

zelezniki

Martinj Vrh, Ojstri Vrh, Osojnik, Podlonk, Potok, Prtovč, Ravne, Smoleva, Studeno, Torka, Zala, Zali Log, Železniki


Dostopnost