Select Page

Predmetnik

Razred
Predmet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Angleščina 2 2 2 3 4 4 3 3
Spoznavanje okolja 3 3 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Družba 2 3
Naravoslovje 2 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1,5 2
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika 1 1
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1,5
Izbirni predmeti (2 ali 3 ure po izbiri) 2 – 3 2 – 3 2 – 3
Neobv. izbirni predmeti (do 2 uri po izbiri) 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2 0 – 2
Skupaj1 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27 27,5 27,5
OS 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Obvezni program v skladu z Zakonom o osnovni šoli obsega obvezne predmete, obvezne izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti in je obvezen tako za šolo kot za učence.

1   Skupno število ur v 7., 8. in 9. razredu je odvisno od izbranih izbirnih predmetov. V seštevku je število ur, če ima učenec izbrani 2 uri izbirnih predmetov in nobenega neobveznega.

Razred

Predmet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

angleščina

2

3

4

4

3

3

spoznavanje okolja

3

3

3

naravoslovje in tehnika

3

3

družba

2

3

naravoslovje

2

3

fizika

2

2

kemija

2

2

biologija

1,5

2

geografija

1

2

1,5

2

zgodovina

1

2

2

2

državljanska in domovinska vzgoja ter etika

1

1

likovna vzgoja

2

2

2

2

2

1

1

1

1

glasbena vzgoja

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

športna vzgoja

3

3

3

3

3

3

2

2

2

tehnika in tehnologija

2

1

1

gospodinjstvo

1

1,5

izbirni predmeti (2 ali 3 ure po izbiri)

2 – 3

2 – 3

2 – 3

Skupaj1

20

21

22

23,5

25,5

25,5

27

27,5

27,5

OS

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1Skupno število ur v 7., 8. in 9. razredu je odvisno od izbranih izbirnih predmetov.

Dostopnost