Select Page

Šolska prehrana

Vsi učenci naše šole imajo možnost uživanja obrokov šolske prehrane: šolske malice in kosila. Šolsko malico lahko dobijo od 9.05 do 9.25 (1. razred) in med odmorom od 9.55 do 10.15 (ostali razredi), kosilo pa od 12.00 do 14.00.

Vsakemu učencu priporočamo vsaj en obrok šolske prehrane dnevno. Učenci v podaljšanem bivanju so večinoma naročeni na kosilo. Del programa podaljšanega bivanja je tudi kulturno uživanje hrane.

Jedilniki in ostali podatki o obrokih (alergeni, urnik, red v jedilnici) so objavljeni na spletni strani http://www.os-zelezniki.si/solska-prehrana/. Drugačno prehrano lahko zagotovimo na podlagi zdravniškega potrdila le učencem z dietami.

Cena malice je 0,90 €, kosila za razredno stopnjo 1,68 € in za predmetno 1,95 €.

Vodja šolske prehrane je Barbara Vrhunc, vodja šolske kuhinje pa Alenka Peček.

Učenci redno prejemajo sveže sadje tako v Šolski shemi kot tudi pri šolski malici.