Select Page

Šolska prehrana

Vsi učenci naše šole imajo možnost uživanja obrokov šolske prehrane: šolske malice in kosila. Šolsko malico lahko dobijo od 9.05 do 9.25 (1. razred) in med odmorom od 9.55 do 10.15 (ostali razredi), kosilo pa od 12.30 do 14.00.

Vsakemu učencu priporočamo vsaj en obrok šolske prehrane dnevno. Učenci v podaljšanem bivanju so večinoma naročeni na kosilo. Del programa podaljšanega bivanja je tudi kulturno uživanje hrane.

Jedilniki in ostali podatki o obrokih (alergeni, urnik, red v jedilnici) so objavljeni na spletni strani Učenci – Jedilniki. Drugačno prehrano lahko zagotovimo na podlagi zdravniškega potrdila le učencem z dietami.

Cena malice je predpisana z Zakonom o šolski prehrani in znaša 1,10 €, cena kosila za razredno stopnjo je 1,85 € in za predmetno 2,15 €. Cena kosila se lahko spremeni po sklepu Sveta Osnovne šole Železniki.

V okviru objavljenih cen zagotavljamo tudi obroke dietne prehrane, če je zdravniško predpisana in če starši razredniku dajo zadostne podatke o predpisani dieti. Drugih razlik pri šolski prehrani ne moremo zagotavljati.

Vodja šolske prehrane je Barbara Vrhunc, vodja šolske kuhinje pa Alenka Peček.

 

Obvestilo o uvedbi elektronskih prijav in odjav obrokov šolske prehrane

 

Navodila za uporabo aplikacije mojaMALICA

Navodilo za uporabo sistema šolske prehrane mojaMALICA

Navodilo za registaracijo novega uporabnika v sistemu šolske prehrane mojaMALICA

Dostopnost