Plačila

V času osnovnega šolanja učencem nudimo nekatere dejavnosti, brez katerih si sodobne šole ne moremo predstavljati, ki pa žal zahtevajo tudi dodatne stroške: šolska prehrana, šole v naravi, dnevi dejavnosti, kulturne predstave, … Za vse te dejavnosti učenci prejmejo račune s položnicami. Računani so izključno neposredni stroški za učence: prehrana, prevozi, bivanje v šolah v naravi, vstopnine, prejeto gradivo, … Stroške dela za vse dejavnosti plača šola.

Žal brez teh plačil šola ne more delovati, zato vas prosimo za redno poravnavanje vaših dolžnosti. Če ste v finančnih težavah, uporabite možnosti subvencioniranja, ki vam jih nudimo.

Stroške ekskurzij in še nekatere druge bo delno poravnala šola, zato bo vaš prispevek nekoliko nižji, kot je navedeno v preglednici. Stroške prevozov na plavanje bo v celoti poravnala šola.

Od vključno 1. januarja 2019 do spremembe veljajo naslednje cene šolske prehrane:

Šolska malica Kosilo
Učenci do 5. razreda

0,80 €

1,68 €

Učenci od 6. do 9. razreda

0,80 €

1,95 €

Navedene cene veljajo v vseh kuhinjah Osnovne šole Železniki, vključno s podružnicami. Cene prehrane za otroke v vrtcu se določijo vsako leto s finančnim načrtom in so vključene v cene programov vrtca.

Železniki

Razred Dejavnost Stroški   Skupaj
1. bralna značka predstava 4 € 37 €
ekskurzija – Živalski vrt prevoz, vstopnina 13 €
športni dan – igre na snegu, smučanje, sankanje prevoz, karta 8 €
kulturni dan – gled. predstava – Cankarjev dom prevoz, vstopnina 12 €
2. ekskurzija – Volčji potok prevoz, vstopnina 15 € 42 €
bralna značka predstava 4 €
kulturni dan – gled. predstava prevoz, vstopnina 10 €
pohod za Zlati sonček prevoz 5 €
športni dan – igre na snegu, smučanje, sankanje prevoz, karta 8 €
3. ekskurzija – Bled prevoz, vstopnina 15 € 47 €
bralna značka predstava 4 €
gledališka predstava prevoz, vstopnina 15 €
pohod za Zlati sonček prevoz 5 €
športni dan – smučanje, sankanje prevoz, karta 8 €
4. ekskurzija – Bohinj, Vrba prevoz,vstopnine 15 € 58 €
bralna značka predstava 3 €
športni dan – radosti na snegu, smučanje prevoz, karta 8 €
pohod za športno značko prevoz 4 €
Šolski muzej, Ljubljana prevoz, vstopnina 10 €
obisk pri čebelarju prevoz 8 €
kulturni dan – gledališka predstava prevoz, vstopnina 10 €
5. ekskurzija -Tamar prevoz, vstopnina 15 € 258 €
bralna značka predstava 3 €
šola v naravi – Bašanija (Savudrija) prevoz, polni penzion 195 €
športni dan – pohod (2×) prevoz 10 €
gledališka predstava prevoz, predstava 10 €
Slovenski šolski muzej prevoz, vstopnina 10 €
kulturni dan – Groharjeva hiša prevoz, vstopnina 8 €
športni dan – radosti na snegu, smučanje prevoz, smučarska karta 7 €
6. ekskurzija – Notranjska prevoz, vstopnine 25 € 252 €
bralna značka predstava 3 €
zimska šola v naravi penzion, prevoz, karta, predavanje 190 €
kulturni dan – gledališka predstava prevoz, vstopnina 9 €
glasbena predstava prevoz, vstopnina 10 €
športni dan – pohod prevoz 4 €
gospodinjstvo material za pripravo hrane 3 €
material za tehniko in tehnologijo ter LUM za učence 3 €
novoletno praznovanje vstopnina, srečka 5 €
7. ekskurzija – Notranjska prevoz, vstopnine 25 € 122 €
bralna značka predstava 3 €
zimska šola v naravi penzion, prevoz, karta, predavanje 190 €
kulturni dan – gledališka predstava prevoz, vstopnina 9 €
glasbena predstava prevoz, vstopnina 10 €
športni dan – pohod prevoz 4 €
gospodinjstvo material za pripravo hrane 3 €
material za tehniko in tehnologijo ter LUM za učence 3 €
novoletno praznovanje vstopnina, srečka 5 €
ekskurzija – Notranjska prevoz, vstopnine 25 €
bralna značka predstava 3 €
zimska šola v naravi penzion, prevoz, karta, predavanje 190 €
kulturni dan – gledališka predstava prevoz, vstopnina 9 €
8. ekskurzija – Štajerska prevoz, vstopnine 20 € 174 €
bralna značka predstava 3 €
naravoslovni teden – Tolmin penzion, prevoz, muzej 85 €
kulturni dan – gledališka predstava – Županova Micka prevoz, vstopnine 13 €
Glasbena delavnica prevoz, vstopnina 3 €
kulturni dan – Narodna galerija prevoz, vstopnina 11 €
naravoslovni dan – Astronomsko jutro vstopnina 8 €
športni dan – smučanje ali drsanje prevoz, smučarska karta 15 €
material za tehniko in tehnologijo ter LUM za učence 3 €
novoletno praznovanje srečka 5 €
naravoslovni dan – astronomsko jutro izvedba 8 €
9. ekskurzija po načrtu ocenjeni stroški – odvisno od izbire 70 € 148 €
bralna značka predstava 3 €
Glasbena delavnica prevoz, vstopnina 3 €
kulturni dan – gledališka predstava prevoz, vstopnina 14 €
kulturni dan – Bolnica Franja, Muzej Železniki prevoz, vstopnina 12 €
tehniški dan – Tehniški muzej prevoz, stroški 9 €
naravoslovni dan – Dovžanova soteska prevoz 10 €
športni dan – smučanje ali drsanje prevoz, smučarska karta 15 €
novoletno praznovanje karta, srečka 5 €
športni dan – pohod prevoz 4 €
material za tehniko in tehnologijo ter LUM za učence 3 €

Davča

Razred Dejavnost Stroški   Skupaj
1.&2.&3. ekskurzija – po razporedu prevoz, vstopnina 13 € 91 €
kulturni dan – Groharjeva hiša prevoz, vstopnina 9 €
uporaba računalniške učilnice, bralna značka prevoz 6 €
smučanje, sankanje karta 10 €
lutkovna predstava prevoz, vstopnina 11 €
pohod – Sv. Mohor prevoz 6 €
Likovni material – samo prvi razred 30 €
Udeležba na podelitvi “Za čiste zobe” prevoz 6 €
4.&5. ekskurzija – po razporedu prevoz, vstopnina 15 € 261 €
Šola v naravi – Bašanija (Savudrija) prevoz, polni penzion 190 €
kulturni dan – Groharjeva hiša prevoz, vstopnina 9 €
uporaba računalniške učilnice, bralna značka prevoz 6 €
smučanje, sankanje karta 10 €
lutkovna predstava prevoz, vstopnina 11 €
pohod – Sv. Mohor prevoz 6 €
Likovni material – samo peti razred 8 €
Udeležba na podelitvi “Za čiste zobe” prevoz 6 €

Dražgoše

Razred Dejavnost Stroški   Skupaj
1.&2.&3. ekskurzija – po razporedu prevoz, vstopnina 13 € 78 €
kulturni dan –  Groharjeva hiša vstopnina, prevoz 9 €
kulturni dan – glasbena predstava prevoz, vstopnina 11 €
bralna značka prevoz, vstopnina 3 €
Fotografiranje, likovni material 14 €
tehniški dan – Kovaški muzej Kropa prevoz, vstopnina 10 €
športni dan – pohod prevoz 6 €
športni dan – smučanje (2×) prevoz 12 €
4.&5. ekskurzija – po razporedu prevoz, vstopnina 15 € 278 €
Šola v naravi – Bašanija (Savudrija) prevoz, polni penzion 195 €
kulturni dan –  Groharjeva hiša vstopnina, prevoz 9 €
kulturni dan – glasbena predstava prevoz, vstopnina 11 €
bralna značka prevoz, vstopnina 3 €
Fotografiranje, likovni material 17 €
tehniški dan – Kovaški muzej Kropa prevoz, vstopnina 10 €
športni dan – pohod prevoz 6 €
športni dan – smučanje (2×) prevoz 12 €


Selca

Razred Dejavnost Stroški   Skupaj
1. ekskurzija – Živalski vrt prevoz, vstopnina 13 € 50 €
kulturni dan – bralna značka gostujoči umetnik 4 €
kulturni dan – lutkovna predstava predstava 5 €
tehniški dan – oblikujemo, izdelujemo stroški materiala 2 €
športni dan – pohod (2×) prevoz 11 €
športni dan – smučanje,sankanje prevoz,karta 15 €
2. ekskurzija – Volčji potok prevoz, vstopnina 15 € 65 €
kulturni dan – bralna značka gostujoči umetnik 4 €
kulturni dan – lutkovna predstava predstava 5 €
kulturni dan – gledališka predstava prevoz, vstopnina 13 €
tehniški dan – oblikujemo, izdelujemo stroški materiala 2 €
športni dan – pohod (2×) prevoz 11 €
športni dan – smučanje, sankanje prevoz, vstopnina 15 €
3. ekskurzija – Bled prevoz, vstopnina 15 € 65 €
kulturni dan – bralna značka gostujoči umetnik 4 €
kulturni dan – gledališka predstava prevoz, vstopnina 13 €
kulturni dan – lutkovna predstava predstava 5 €
tehniški dan – oblikujemo, izdelujemo stroški materiala 2 €
športni dan – pohod (2×) prevoz 11 €
športni dan – smučanje, sankanje prevoz, vstopnina 15 €
4. ekskurzija – Bohinj, Vrba prevoz,vstopnine 15 € 71 €
kulturni dan – bralna značka gostujoči umetnik 4 €
tehniški dan – oblikujemo, izdelujemo stroški materiala 2 €
kulturni dan – lutkovna predstava predstava 5 €
kulturni dan – gledališka predstava prevoz, vstopnina 13 €
športni dan – pohod (2×) prevoz 11 €
tehniški dan – Muzej Železniki prevoz, vstopnina 6 €
športni dan – smučanje, sankanje prevoz,karta 15 €
5. ekskurzija -Tamar prevoz, vstopnina 15 € 277 €
kulturni dan – bralna značka gostujoči umetnik 4 €
Šola v naravi – Bašanija (Savudrija) prevoz, polni penzion 190 €
tehniški dan – oblikujemo, izdelujemo stroški materiala 2 €
kulturni dan – gledališka predstava prevoz, vstopnina 13 €
kulturni dan – lutkovna predstava predstava 5 €
naravoslovni dan – Groharjeva hiša prevoz, vstopnina 9 €
tehniški dan – Loški muzej prevoz 13 €
športni dan – pohod (2×) prevoz 11 €
športni dan – smučanje, sankanje prevoz, vstopnina 15 €


Sorica

Razred Dejavnost Stroški   Skupaj
1.&2.&3. ekskurzija – po razporedu prevoz, vstopnina 13 € 31 €
športni dan – pohod prevoz 5 €
kulturni dan – gledališka predstava prevoz 13 €
4.&5. ekskurzija – po razporedu prevoz, vstopnina 15 € 235 €
Šola v naravi – Bašanija (Savudrija) prevoz, polni penzion 190 €
kulturni dan – gledališka predstava vstopnina. prevoz 13 €
tehniški dan – Šolski muzej karta, prevoz 12 €
športni dan – pohod prevoz 5 €


Izbirni predmeti, Čipkarska šola, interesne dejavnosti, …

Dejavnost Stroški  
Dodatne dejavnosti – po prijavah So navedeni v prijavnici.
Čipkarska šola – po prijavah material za izdelke, ki so last otrok 18 €
Čipkarska šola – po prijavah izposojnina blazine po dveh letih 10 €
Expi in Minimundus – Obdelava lesa, Obdelava kovin, Poskusi v kemiji, Računalniška omrežja, Sonce, Luna, Zemlja, nadarjeni prevoz, vstopnina 30 €
Pevski zbori – Železniki Pevski vikend 40 €
Sodobna priprava hrane material za prehrano 8 €
Sodobna priprava hrane delavnica, prevoz – Naklo 8 €
Strokovna ekskurzija v München – Tehniški muzej po prijavah 35 €
Likovno snovanje – ekskurzija prevoz, vstopnina 12 €
Druge nepredvidene dejavnosti – po prijavah oziroma soglasjih So navedeni v prijavnici.


Drugo

Dejavnost Stroški  
Šolsko glasilo (2×) – po naročilu 25 €

 

Svet staršev vsako leto v septembru obravnava program nadstandardnih dejavnosti in prispevkov staršev zanje.

 

Franc Rant
ravnatelj OŠ Železniki