Select Page

Šolski sklad

Šolski sklad je 28. oktobra 1999 ustanovil Svet Osnovne šole Železniki.

Aktivneje je začel delovati pred devetimi leti, ko so se pokazale potrebe po pomoči in so bile zapisane tudi zakonske možnosti za pomoč.

Ta sklad je namenjen zbiranju sredstev za:

 • subvencioniranje prispevkov učencev in otrok vključenih v vrtec, katerih družine so se znašle v stiski
 • financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • nakup nadstandardne opreme (sank, smuči, smučarskih čevljev, palic …), ki si jih potem lahko učenci izposodijo
 • spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
 • razna tekmovanja nad šolskim nivojem,
 • šolski radio,
 • sofinanciranje nadstandardnih programov,
 • sofinanciranje krožkov,
 • pomoč ob smrti v družini …

 

V njem se zbirajo sredstva iz donacij pravnih in fizičnih oseb, iz prispevkov staršev, iz sponzorskih sredstev in iz drugih prostovoljnih prispevkov.

Sredstva se lahko porabijo le za namen, za katerega so bila zbrana.

Njegovo delovanje vodi upravni odbor, ki ga je Svet staršev imenoval 28. 09. 2022 in ga sestavljajo štirje predstavniki zaposlenih: Sonja Čenčič, Anka Arko, Andreja Šolar, Martina Tolar, trije predstavniki staršev šole: Špela Bertoncelj, Mira Benedičič in Nina Žunič ter predstavnica staršev vrtca: Barbara Mohorič. 

 1. decembra 2021 so bila sprejeta nova Pravila Šolskega sklada.

 

Možnosti doniranja:

 • šolskemu skladu lahko odstopite 0,3 % dohodnine. Tako zbrana sredstva bodo porabljena izključno za družine z najnižjimi dohodki –  Obrazec
 • direktno nakazilo na račun OŠ Železniki, TRR: SI56 0134 6603 0688 178, SKLIC: SI 00 1-0005001 – Podatki za plačilo

 

Dostopnost