Select Page

Šolski sklad

Šolski sklad je 28. oktobra 1999 ustanovil Svet Osnovne šole Železniki.

 

Ta sklad je namenjen zbiranju sredstev za:

  • subvencioniranje prispevkov učencev
  • financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • nakup nadstandardne opreme,
  • spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
  • razna tekmovanja nad šolskim nivojem,
  • šolski radio,
  • sofinanciranje nadstandardnih programov,
  • sofinanciranje krožkov, …

V njem se zbirajo sredstva iz donacij pravnih in fizičnih oseb, iz prispevkov staršev, iz sponzorskih sredstev in iz drugih prostovoljnih prispevkov.

Sredstva se lahko porabijo le za namen, za katerega so bila zbrana.

Njegovo delovanje vodi upravni odbor, ki ga je Svet staršev imenoval 28. 09. 2022 in je sestavljen iz predstavnikov zaposlenih in staršev: Sonja Čenčič, Anka Arko, Andreja Šolar, Martina Tolar, Klemen Jelenc, Darja Lavtar in Katja Eržen Bratina.

22. decembra 2021 so bila sprejeta nova Pravila Šolskega sklada.