Select Page

Šolski sklad

Šolski sklad je dne 4. marca 1999 ustanovil Svet Osnovne šole Železniki.

 

Ta sklad je namenjen zbiranju sredstev za:

  • subvencioniranje prispevkov učencev
  • financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • nakup nadstandardne opreme,
  • spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
  • razna tekmovanja nad šolskim nivojem,
  • šolski radio,
  • sofinanciranje nadstandardnih programov,
  • sofinanciranje krožkov, …

V njem se zbirajo sredstva iz donacij pravnih in fizičnih oseb, iz prispevkov staršev, iz sponzorskih sredstev in iz drugih prostovoljnih prispevkov.

Sredstva se lahko porabijo le za namen, za katerega so bila zbrana.

Njegovo delovanje vodi upravni odbor, ki ga je Svet staršev imenoval 23. 05. 2018 in je sestavljen iz predstavnikov zaposlenih in staršev: Marija Mohorič (zaposlena v vrtcu), Anica Čikić (predstavnica staršev vrtca), Ema Šmid, Alenka Bertoncelj in Marjeta Demšar (zaposleni v šoli) ter Klemen Jelenc in Katja Eržen Bratina (predstavnika staršev šole).

22. decembra 2021 so bila sprejeta nova Pravila Šolskega sklada.