Select Page

Mediacija

Šolska mediacija – pomoč pri reševanju sporov

Na naši šoli si želimo dobrih medsebojnih odnosov, obenem pa se zavedamo, da so tudi spori sestavni del življenja. Kadar se v učilnicah in na hodnikih srečuje veliko število otrok, je razumljivo, da prihaja do nesoglasij, sporov, nesporazumov med njimi, pa tudi med učitelji in učenci, med starši in učitelji, starši in otroki.

 

Da bi bili pri reševanju raznovrstnih sporov čim bolj uspešni, smo se strokovni delavci na uvodnem seminarju o mediaciji učili, kako reševati spore na miren način. Želela sem se bolj poglobiti v zanimivo tematiko in tako z dodatnim usposabljanjem pridobila naziv šolske mediatorke. Nove veščine so oplemenitile moje vsakodnevno delo z učenci.

 

Včasih je spor tako hud, da ga težko rešimo sami. Takrat lahko poiščemo pomoč mediatorke. To pomeni, da se učenci, starši in učitelji lahko oglasijo v pisarni šolske svetovalne službe (ali pokličejo številko 04 500 20 32) in se bodo s pomočjo posrednice – mediatorke lažje pogovorili. Veseli smo, da nam bo pri reševanju sporov v letošnjem šolskem letu pomagala tudi gospa Maja Korošak, po izobrazbi magistra sociologije, usposobljena mediatorka in družinska mediatorka. Mediacije izvaja tudi v Mediacijskem središču Kranj. Sodeluje v nacionalnem projektu Zagovornik otrokovih pravic. Šolske mediacije izvaja v sodelovanju z Zavodom 11. šola pri Zvezi prijateljev mladine.

Usedli se bomo in se pogovorili, skupaj bomo našli rešitev. Dogovorili se bomo, kako ravnati v prihodnje. Vsaka mediacija je prostovoljna in zaupna.

 

Z mediacijo se učimo, da so spori rešljivi, če si za to aktivno prizadevamo. Učenci se ob tem, ko rešujejo konkreten problem, učijo poslušanja drug drugega in pridobivajo izkušnjo, da so slišani tudi sami. S tem si krepijo samozavest in občutek lastne vrednosti, učijo se prisluhniti drugim.

 

Nataša Zavrl,

pedagoginja

Dostopnost