Select Page

Šolska shema

 

Septembra smo se prijavili za sodelovanje v Shemi šolskega sadja in bili tudi izbrani. V tem projektu bomo prejeli 6 € sredstev za vsakega učenca. S temi sredstvi moramo poskrbeti za najmanj 20 dodatnih obrokov sadja izven šolske malice. Projekt bo vodila vodja šolske prehrane Damjana Kaplja v sodelovanju z vodjem šolske kuhinje Igorjem Marinom.

Z razdeljevanjem sadja bomo začeli v začetku decembra. Sadje bo po možnosti slovenskega izvora in morda ekološko pridelano (če bo dobavljivo po zmerni ceni). Na razpolago bo predvidoma pri bodočem delovnem prostoru dežurnih učencev za predmetno stopnjo, za razredno stopnjo pa ga boste odnesli v razrede. Na podružnicah bodo ustrezno razdelitev sadja organizirale vodje podružnic.