Select Page

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je objavljen Javni poziv za izposojo računalniške opreme v letu 2024.

Na voljo je 10.000 prenosnih računalnikov, ki so namenjeni najbolj ranljivim skupinam prebivalstva.

Vlogo je možno oddati od 22. 4. 2024 od 9h do 22. 6. 2024 oziroma do razdelitve razpoložljive računalniške opreme. 

Na javni poziv se lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki na dan objave javnega poziva (12. 4. 2024) izpolnjuje oba pogoja:

1.      je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred;
2.      ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje. 

 Več informacij je na voljo v spodnji povezavi.

 https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro

  Lep pozdrav.

Nataša Zavrl,  pedagoginja

Dostopnost