Select Page

Seznam javnih naročil
nad 10 000 EUR brez DDV

Leto 2021

Št. Predmet Vrsta Vrednost brez DDV Dobavitelj oz. izvajalec Opombe
1. Obnova razsvetljave v Podružnici Selca Blago in storitev 14.958,13 € Elegro, d. o. o. Po ponudbah
2. Mala plezalna stena Blago 12.525,00 € MR & Co, d. o. o. Po ponudbah
3. Napeljava tople vode Gradbena storitev 12.613,00 € Potočnik Jure, s. p. Po ponudbah
4. Pomoč v vrtcu Storitev 26.368,24 € Študentski servis Po pogodbi
5. Čiščenje šole in vrtca Storitev 26.104,00 € Vlado Pratljačić, s. p. Po pogodbi
6. Dobava toplotne energije Storitev 31.249,33 € Toplarna Železniki d. o. o. Po pogodbi
7. Dobava čistil Blago 17.017,75 € Inter Koop, d. o. o. Po pogodbi
8. Dobava vode Storitev 21.258,84 € Občina Železniki Po pogodbi
9. Uporabnina športne dvorane in bazena Storitev 22.008,10 € Javni zavod Ratitovec Po pogodbi
10. Pisarniški material Blago 12.423,63 € DZS, d. d. Po pogodbi

 

Leto 2020

Št. Predmet Vrsta Vrednost brez DDV Dobavitelj oz. izvajalec Opombe
1. Oprema kuhinje v PŠ Selca Blago 18.409,58 € Gorenje GTI, d. o. o. Po ponudbah
2. Didaktični material za vrtec Blago 13.104,94 € Euromix, d. o. o. Po ponudbah
3. Obnova sanitarij Gradbena storitev 14.772,13 € Kergrad, d. o. o. Po ponudbah
4. Obnova sanitarij Gradbena storitev 12.263,55 € Potočnik Jure, s. p. Po ponudbah
5. Predelne stene v sanitarijah Blago in storitev 12.263,55 € MIK Mizarstvo, Damjan Kržišnik, s. p. Po ponudbah
6. Zimska šola v naravi Storitev 13.878,00 € Vabo, d. o. o. Po pogodbi
7. Šola v naravi Storitev 10.943,00 € RK Slovenije Po pogodbi
8. Pomoč v vrtcu Storitev 20.327,77 € Študentski servis Po pogodbi
9. Čiščenje šole in vrtca Storitev 20.594,82 € Vlado Pratljačić, s. p. Po pogodbi
10. Dobava toplotne energije Storitev 30.310,05 € Toplarna Železniki d. o. o. Po pogodbi
11. Dobava čistil Blago 14.879,83 € Inter Koop, d. o. o. Po pogodbi
12. Dobava vode Storitev 10.852,65 € Občina Železniki Po pogodbi
13. Uporabnina športne dvorane in bazena Storitev 16.050,94 € Javni zavod Ratitovec Po pogodbi
14. Telekomunikacijske storitve Storitev 10.026,41 € Telekom, d. d. Po pogodbah
15. Pisarniški material Blago 10.644,58 € DZS, d. d. Po pogodbi

 

Leto 2019

Št. Predmet Vrsta Vrednost brez DDV Dobavitelj oz. izvajalec Opombe
1. Dobava čistil Blago 11.428,68 € Interkoop d. o. o. Po pogodbi
2. Brezžično omrežje v vrtcu Blago in storitev 10.900,98 € FMC, d. o. o. Po ponudbah
3. Obnova sanitarij Gradbena storitev 20.151,39 € Kergrad, d. o. o. Po ponudbah
4. Zimska šola v naravi Storitev 12.312,91 € Vabo, d. o. o. Po pogodbi
5. Šole v naravi Storitev 13.252,91 € CŠOD Po pogodbah
6. Oprema kuhinje v PŠ Sorica Blago 10.076,00 € Gorenje GTI Po ponudbah
7. Oprema novega oddelka v vrtcu Blago 19.749,55 € LES 3 Plus, d. o. o. Po ponudbah
8. Dobava toplotne energije Storitev 27.110,67 € Toplarna Železniki d. o. o. Po pogodbi
9. Dobava vode Storitev 14.882,31 € Občina Železniki Po pogodbi
10. Uporabnina športne dvorane in bazena Storitev 26.825,39 € Javni zavod Ratitovec Po pogodbi
11. Pisarniški material Blago 10.666,62 € DZS, d. d. Po pogodbi

 

Leto 2018

Št. Predmet Vrsta Vrednost brez DDV Dobavitelj oz. izvajalec Opombe
1. Dobava čistil Blago 10.036,74 € Interkoop d. o. o. Po pogodbi
2. Dobava računalniške opreme Blago 10.390,00 € Acord-92, d. o. o. Projekt SIO2020
3. Brezžična omrežja Storitev 18.097,43 € FMC, d. o. o. Projekt SIO2020
4. Dobava parno-konvekcijske peči Blago 12.622,79 € SLORational, d. o. o. Po ponudbah
5. Dobava in postavitev plezalne stene Blago 11.831,75 € MR & Co., d. o. o. Po ponudbah
6. Sanacija vrtca Gradbena storitev 36.982,43 € LES 3 Plus, d. o. o. Po ponudbah
7. Dobava toplotne energije Storitev 25.024,62 € Toplarna Železniki d. o. o. Po pogodbi
8. Dobava vode Storitev 16.629,03 € Občina Železniki Po pogodbi
9. Uporabnina športne dvorane in bazena Storitev 32.799,35 € Javni zavod Ratitovec Po pogodbi
10. Pisarniški material Blago 15.662,57 € DZS, d. d. Po pogodbi

 

Leto 2017

Št. Predmet Vrsta Vrednost brez DDV Dobavitelj oz. izvajalec Opombe
1. Dobava čistil Blago 13.700,28 € Interkoop d. o. o. Po pogodbi
2. Čiščenje Storitev 10.310,00 € Martin Gogala s. p. Po ponudbah
3. Dobava toplotne energije Storitev 24.617,43 € Toplarna Železniki d. o. o. Po pogodbi
4. Dobava vode Storitev 14.724,67 € Občina Železniki Po pogodbi
5. Uporabnina športne dvorane in bazena Storitev 33.721,62 € Javni zavod Ratitovec Po pogodbi
6. Pisarniški material Blago 16.867,42 € DZS, d. d. Po pogodbi

 

Leto 2016

Št. Predmet Vrsta Vrednost brez DDV Dobavitelj oz. izvajalec Opombe
1. Čiščenje Storitev 10.310,00 € Martin Gogala s. p. Po ponudbah
2. Dobava toplotne energije Storitev 25.266,26 € Toplarna Železniki d. o. o. Po pogodbi
3. Dobava vode Storitev 12.155,16 € Občina Železniki Po pogodbi
4. Uporabnina športne dvorane in bazena Storitev 33.052,85 € Javni zavod Ratitovec Po pogodbi
5. Pisarniški material Blago 11.135,50 € DZS, d. d. Po pogodbi

 

Dostopnost