Select Page

Svet šole

 SVET OSNOVNE ŠOLE ŽELEZNIKI

Svet zavoda je njegov najvišji upravni organ. Sedanji Svet Osnovne šole Železniki je začel delovati 25. 01. 2021. Njegov mandat traja štiri leta. Sestavljen je iz petih predstavnikov zaposlenih, treh predstavnikov staršev in treh predstavnikov ustanovitelja. Predstavnike zaposlenih volijo delavci, predstavnike staršev Svet staršev, predstavnike ustanovitelja pa imenuje Občina Železniki.

Njegovo delo vodi predsednica Uršula Bernik.

Svet zavoda:

– sprejema splošne akte zavoda, program razvoja zavoda, Letni delovni načrt, finančni načrt, zaključni račun, poslovno poročilo, razna druga poročila, …

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,

– imenuje ravnatelja,

– …

Sedanji svet ima 11 članov in sicer:

Predstavniki ustanovitelja – Občine Železniki
Janez Trojar
Miran Šturm
Alenka Lotrič
   
Predstavniki OŠ Železniki
Martina Peternelj
Uršula  Bernik
Danica  Triler
Manca Maretič Paulus
Alenka Gajgar
   
Predstavniki iz vrst staršev
Blaž Kuhar
Primož Pintar
Petra Šmid

 

Dostopnost