Select Page

Eko šola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temeljna načela delovanja programa Ekošola

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta

 

Cilji programa Ekošola

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.

Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Uradna spletna stran projekta: http://www.ekosola.si/

V šolskem letu 2009/2010 smo se vključili v državni projekt EKO šola. V oktobru 2011 smo prejeli eko-zastavo.

S projekti in aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2021/22, ker imamo tako možnost sodelovanja v določenih programih, ki so koristni za šolo, učence in okolje.

Za letošnje šolsko leto načrtujemo izvesti naslednje aktivnosti in projekte:

 • Zbiranje odpadnega papirja in kartona – Monika Ficko
 • Zbiranje pokrovčkov – Marija Prevc
 • Spodbujanje in izvajanje pohodov in planinskih izletov v naravo – Primož Šmid
 • Spodbujanje prevozov z več potniki v avtomobilu  – Slavica Mohorč
 • Priprava sheme šolskega sadja – Barbara Vrhunc
 • Kaj jemo – Raziskovanje deklaracij na embalaži živilskih izdelkov – Damjana Kaplja
 • Hrana in zdravje – Tradicionalni slovenski zajtrk – Barbara Vrhunc
 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet! – Damjana Kaplja
 • Mlekastično! Izberem domače – Damjana Kaplja
 • Ekošola meri odtis CO2 – Sabina Peternel
 • LEAF – Znanje o gozdovih (gozdni cikel) – Magda Šlibar
 • Mladi poročevalci za okolje – Marija Prevc
 • Krožno gospodarstvo – Slavica Mohorč
 • Odpadkom dajemo novo življenje – Monika Ficko
 • Ekokviz OŠ – Mihela Lahajnar
 • Mladi v svetu energije – učinkovita raba energije – Vesna Božič
 • Šolska VRTilnica – Barbara Vrhunc
 • Ekobranje za ekoživljenje – Katarina Primožič

Ekoodbor: Sabina Peternel, Slavica Mohorč, Marija Prevc, Vesna Božič, Damjana Kaplja, Katarina Primožič, Magda Šlibar, Mihela Lahajnar, Monika Ficko, Barbara Vrhunc