Select Page

Eko šola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temeljna načela delovanja programa Ekošola

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta

 

Cilji programa Ekošola

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.

Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Uradna spletna stran projekta: http://www.ekosola.si/

V šolskem letu 2009/2010 smo se vključili v državni projekt EKO šola. V oktobru 2011 smo prejeli eko-zastavo.

S projekti in aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2023/24, ker imamo tako možnost sodelovanja v določenih programih, ki so koristni za šolo, učence in okolje.

Za letošnje šolsko leto načrtujemo izvesti naslednje aktivnosti in projekte:

 • Zbiranje odpadnega papirja in kartona – Monika Ficko
 • Priprava sheme šolskega sadja – Barbara Vrhunc
 • Tradicionalni slovenski zajtrk – Barbara Vrhunc
 • Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje (minute za zdravje, zdravi dnevi, zdravi tedni, drugo …) – Barbara Vrhunc
 • Zagotavljanje športnih dejavnosti za učence – Jana Kusterle
 • Spodbujanje umetniškega ustvarjanja (mozaik, slikanje, grafiti, plakati, poslikava hodnikov, poslikava igrišč …) – Polona Kovač
 • Umetniško ustvarjanje iz ekomaterialov – Polona Kovač
 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet! – Slavica Mohorč
 • Ekošola meri odtis CO2 – Sabina Peternel
 • LEAF – Znanje o gozdovih (gozdni cikel) – Barbara Vrhunc
 • Voda – naše bogastvo – Barbara Vrhunc
 • Krožnost je naša priložnost in oblikovalski izziv – Polona Kovač
 • Mladi poročevalci za okolje – Petra Tolar
 • Odpadkom dajemo novo življenje – Monika Ficko
 • Ekokviz OŠ – Petra Kokalj
 • Misija: zeleni koraki – Slavica Mohorč
 • Šolska VRTilnica – Petra Kokalj
 • Ekobranje za ekoživljenje – Katarina Primožič

Ekoodbor: Sabina Peternel, Slavica Mohorč, Monika Ficko, Barbara Vrhunc, Petra Tolar, Katarina Primožič, Jana Kusterle, Petra Kokalj, Polona Kovač

 

Dostopnost