Select Page

Organizacija

Ustanovitelj javnega zavoda Osnovna šola Železniki je Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, ki je poleg Ministrstva za šolstvo in šport tudi sofinancer vzgojno-izobraževalnih programov. Svet OŠ Železniki je upravni organ zavoda, ravnatelj pa poslovodni organ. Pomembno vlogo imajo tudi Svet staršev, ki je posvetovalni organ vodstva, učiteljski zbor, ki je strokovni organ šole, in vzgojiteljski zbor, ki je strokovni organ vrtca.

 

organizacija

 

Dostopnost