Select Page

O šoli

 

Osnovna šola Železniki skupaj z vrtcem je danes sodoben in kakovosten javni zavod. Naša vzgoja in izobraževanje temeljita na tradicionalnih vrednotah in hkrati upoštevata sodobne izsledke na tem področju. Vsak naš učenec ima zagotovljene dobre pogoje za pridobitev trdne osnovne izobrazbe.

O kakovosti pričajo tudi naslednja dejstva:

  • Vpis v vrtec je že nekaj let nad pričakovanji in nad našimi možnostmi. Tako povpraševanje je neka vrsta priznanja za kvalitetno izvajanje programa.

  • Šola je odprta in je tudi izven časa pouka (popoldne, med počitnicami) središče kulturnih, izobraževalnih in športnih dejavnosti. V njej izvajamo razne kulturne prireditve, ki jih pripravijo naši učenci. Naše prostore uporabljajo še Glasbena šola Škofja Loka, Ljudska univerza Škofja Loka, razni pevski zbori, športna društva, … V šolski telovadnici izvajamo v popoldanskem času tudi razne interesne dejavnosti.

  • Redno dobivamo visoka priznanja za tekmovalne dosežke pri večini predmetov.

  • Odmevne uspehe dosegamo tudi na glasbenem, likovnem in športnem področju.

  • V skupini javnih zavodov na škofjeloškem območju smo prejeli Priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo na področju predšolske vzgoje, osnovnega in srednjega šolstva in dosežke pri uvajanju novosti, povezanih s cilji kurikularne prenove.

  • Med prvimi v Sloveniji smo začeli z uvajanjem računalnika k pouku.

  • V projekt poskusnega uvajanja devetletke smo vstopili med prvimi v Sloveniji in ga tudi uspešno izpeljali.

  • Redno se vključujemo v mednarodne, predvsem evropske projekte, s katerimi še izboljšujemo vzgojno-izobraževalno delo.

  • Že drugo leto zapored izvajamo projekt Spremljanje in zagotavljanje kakovosti, s katerim želimo naše delo še izboljšati.

 

 


Dostopnost