Oddelki

Učenci in oddelki OŠ Železniki 2018/2019

Oddelek Razrednik Učencev Učenk Skupaj
1. a Antonija Rant 14 9 23
1. b Minka Rant 14 9 23
2. a Barbara Demšar 14 9 23
2. b Danica Triler 13 10 23
3. a Irena Bradeško 13 13 26
3. b Urša Kalan 14 12 26
4. a Mateja Markelj 16 11 27
4. b Majda Demšar 16 12 28
5. a Marija Gasser 15 10 25
5. b Andreja Bogataj Rant 14 11 25
6. a Jana Kusterle 13 13 26
6. b Damjana Demšar 13 13 26
6. c Igor Dražetić 14 13 27
7. a Magda Šlibar 18 9 27
7. b Monika Čemažar 17 10 27
7. c Bernarda Kejžar 17 11 28
8. a Mihela Lahajnar 16 8 24
8. b Anka Arko 15 9 24
8. c Vesna Božič 15 10 25
9. a Tadeja Šuštar 14 12 26
9. b Sabina Peternel 14 10 24
9. c Slavica Mohorč 13 13 26
22 Skupaj 322 237 559