Select Page

Razširjeni program

 V razširjeni sodijo:

  • dopolnilni in dodatni pouk,
  • varstvo in podaljšano bivanje,
  • šole v naravi,
  • interesne dejavnosti,
  • tekmovanja,
  • programi za nadarjene ipd.

Šola mora te programe ponuditi v obsegu, kot ga predpisuje Zakon o osnovni šoli, lahko pa tudi več. Učenci se v te dejavnosti vključujejo prostovoljno, vendar jih po začetni prijavi morajo obiskovati.


Dostopnost