Select Page

Knjižnični red

Članstvo in izkaznica

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni.

Ob vpisu prejmejo učenci izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo.

 

Čas odprtosti

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta:

PONEDELJEK, TOREK in SREDA
od 7.30 do 8.20 in med glavnim odmorom (od 11.00 do 11.15)

ČETRTEK in PETEK
od 7.30 do 14.30

Čitalniški red

 • Obisk čitalnice je možen, kadar tam ni pouka (od 7.30 do 8.15).
 • V čitalnico vstopim brez šolske torbe, vrečk in torbic. To prtljago odložim v garderobno omarico.
 • Na pultu pri knjižničarki poiščem zvezek in se vanj vpišem.
 • V čitalnici berem knjige in revije, rešujem križanke, se družim s sošolci, se pripravim na pouk ipd.
 • Prostor je namenjen umirjenemu delu.

 

Pričakujeva vas knjižničarki  Uršula Bernik in Katarina Primožič.

 

Izposoja knjižničnega gradiva, izposojevalni roki

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnico.

 

Izposojevalni roki

Knjige (strokovne in leposlovne): 14 dni

Knjižno gradivo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni, razen knjige za domače branje.

Neknjižno gradivo (avdio in videokasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke,) je namenjeno za uporabo pri pouku, zato tega gradiva praviloma ne izposojamo.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) si lahko uporabniki izposodijo v čitalnico. Serijske publikacije (časniki, časopisi) si uporabniki lahko izposodijo za krajši čas (tri dni).

Medknjižnična izposoja je možna z vsemi vrstami knjižnic v Sloveniji. Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik.

Učitelji si lahko gradivo izposojajo tudi med počitnicami. Učenci 9. razredov morajo vrniti vse izposojeno gradivo do 15. junija.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

 

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

 

Obnašanje v prostorih knjižnice

V knjižnici veljajo naslednja pravila:

Kaj v knjižnici lahko počnem?

 • BEREM KNJIGE IN REVIJE.
 • PIŠEM REFERATE, SEMINARSKE  NALOGE.
 • NAJDEM SVOJ MIR.
 • SE UČIM.
 • PIŠEM DOMAČO NALOGO.
 • SE POGOVARJAM S PRIJATELJI, (VENDAR NE PREVEČ NAGLAS).
 • REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE.
 • BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD.
 • IŠČEM INFORMACIJE.
 • POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM.

Vse našteto čim večkrat ponavljam.

 

Česa pa v knjižnici ne počnem?

 • NE JEM IN NE PIJEM.
 • SE NE LOVIM IN SKRIVAM.
 • NE VPIJEM.
 • NE TEKAM PO KNJIŽNICI.
 • NE HODIM PO SEDEŽIH.
 • NE PREKLINJAM.
 • SE NE PRETEPAM.
 • NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG.
 • SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH.
 • NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA.

 

S takšnim početjem motim druge, zato me knjižničarka prvič opozori, pri drugem opozorilu moram za tisti dan zapustiti knjižnico.

Dostopnost