Select Page

Strokovne službe

Svetovalna služba

svetuje otrokom in učencem, sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole in vrtca pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje.

Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.

Svetovalno delo v šoli opravljata socialna pedagoginja Suzana Pečnik in pedagoginja Nataša Zavrl, v vrtcu pa pedagoginja Janja Janc.

 

Knjižnica

zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.

Knjižnico vodita knjižničarki univerzitetna diplomirana bibliotekarka Uršula Bernik ter profesorica slovenščine Katarina Primožič. Upravljata tudi z učbeniškim skladom.

Dostopnost