Select Page

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja. V njem je po en predstavnik staršev učencev vsakega oddelka, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Mandat predstavnika traja 2 leti.

Pristojnosti

  •  predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Poslovnik o delu Sveta staršev

Zapisnik sestanka s pediatrinjo

Zapisnik SPVCP občine Železniki

 

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2022/23

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2022/23

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2022/23

 

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2021/2022

Zapisnik 1. seje  Sveta staršev, šolsko leto 2021/2022

 

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2020/21

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2020/2021

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2020/2021

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2019/20

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2019/20

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2019/20

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2016/17

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2016/17

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2015/2016 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2015/16

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2014/2015

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013
Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

Svet staršev Osnovne šole Železniki
2022/2023

RAZRED UČITELJ naziv
1.A ANA ČUFER TAMARA KAVČIČ
1.B TAMARA GARTNER NATAŠA RANT
2.A BARBARA DEMŠAR BORIS GRAŠIČ
2.B. DANICA TRILER TAMARA BENEDIČIČ
3.A IRENA BRADEŠKO NINA ŽUNIČ
3.B URŠA KALAN ŠPELA FERLAN
4.A MAJDA DEMŠAR MATEJA BOGATAJ
4.B MATEJA MARKELJ NINA TUŠEK
5.A ANDREJA ŠOLAR KATARINA JANA CEFERIN
5.B ANDREJA B.RANT BLAŽ KUHAR
6.A JANA KUSTERLE KATARINA GRGIĆ
6.B IGOR DRAŽETIĆ ŠPELA BERTONCELJ
6.C DAMJANA DEMŠAR TATJANA ŠUŠTAR
7.A MAGDA ŠLIBAR MIRA BENEDIČIČ
7.B MONIKA ČEMAŽAR MATEJA BENEDIK
7.C MONIKA FICKO MIRAN ŠTURM
8.A ANKA ARKO ŠPELA VRHUNC
8.B. VESNA BOŽIČ NIKA BENEDIK
8.C DARJA ŠTIBELJ PETRA LORBER
8.D ALEŠ JENSTERLE KATJUŠA BENEDIK
9.A TADEJA ŠUŠTAR URŠKA ČEMAŽAR
9.B SLAVICA MOHORČ ALEKSANDER HAJDINJAK
9.C SABINA PETERNEL ANŽE KRAJNIK
     
PŠ DA  1., 2.,3. PETERNELJ MARTINA BETI BEVK
PŠ DA  4., 5. DAMJANA PODOBNIK ANDREJA AMBROŽIČ
PŠ DR  1.,2.,3. NATAŠA VRHUNC RENATA VALH PINTAR
PŠ DR  4.,5. JANA LUŠINA TATJANA JELENC
PŠ SE 1. MAJDA POGAČNIK MARJETKA LOTRIČ
PŠ SE 2. MOJCA BERCE JANJA LOTRIČ
PŠ SE 3. ANKA RAKOVEC JANEZ RAKOVEC
PŠ SE 4. DAMIJANA HABJAN MARKO NASTRAN
PŠ SE  5. SONJA ČENČIČ BARBARA KAVČIČ
PŠ SO  1., 2.,3. MONIKA GASSER MAJA KEJŽAR
PŠ SO  4.,5. TADEJA TOLAR TAJDA BITEŽNIK

 

Dostopnost