Select Page

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja. V njem je po en predstavnik staršev učencev vsakega oddelka, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Mandat predstavnika traja 2 leti.

Pristojnosti

  •  predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Poslovnik o delu Sveta staršev

Zapisnik sestanka s pediatrinjo

Zapisnik SPVCP občine Železniki

 

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2020/21

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2020/2021

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2020/2021

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2019/20

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2019/20

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2019/20

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2016/17

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2016/17

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2015/2016 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2015/16

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2014/2015

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013
Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

Svet staršev Osnovne šole Železniki
2020/2021

Razred Učitelj Ime in priimek
1. a Minka Rant Nina Mravlja
1. b Ana Čufer Špela Ferlan
2. a Barbara Demšar Mateja Bogataj
2. b Danica Triler Nina Tušek
3. a Irena Bradeško Ada Šturm
3. b Urša Kalan Blaž Kuhar
4. a Majda Demšar Katarina Grgić
4. b Mateja Markelj Špela Bertoncelj
5. a Andreja B.Rant Nina Benedičič
5. b Andreja Šolar Natalija Demšar
6. a Anka Arko Tanja Šinkovec Fejfar
6. b Vesna Božič Nika Benedik
6. c Darja Štibelj Urška Habjan
6. d Polona Kovač Andreja Lenc
7. a Tadeja Šuštar Urška Čemažar
7. b Slavica Mohorč Aleksander Hajdinjak
7. c Sabina Peternel Katarina Kemperle
8. a Jana Kusterle Jana Rihtaršič
8. b Damjana Demšar Leon Rihtaršič
8. c Igor Dražetić Janez Štibelj
9. a Magda Šlibar Andrej Šuštar
9. b Monika Čemažar Miran Šturm
9. c Bernarda Kejžar Mojca Benedičič
9. d Monika Ficko Peter Zupanc
PŠ Da 1., 2., 3. Martina Peternelj Tina Božič
PŠ Da 4., 5. Damjana Podobnik Andreja Ambrožič
PŠ Dr 1., 2., 3. Nataša Vrhunc Andraž Valcl
PŠ Dr 4., 5. Jana Lušina Tatjana Jelenc
PŠ Se 1. Majda Pogačnik Janez Mohorič
PŠ Se 2. Mojca Berce Petra Lorber
PŠ Se 3. Anka Rakovec Barbara Kavčič
PŠ Se 4. Damijana Habjan Filip Demšar
PŠ Se 5. Marija Pohleven Marko Nastran
PŠ So 1., 2., 3. Monika Gasser Jana Drol
PŠ So 4., 5. Tadeja Tolar Marjeta Ulbl