Select Page

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja. V njem je po en predstavnik staršev učencev vsakega oddelka, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Mandat predstavnika traja 2 leti.

Pristojnosti

  •  predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Poslovnik o delu Sveta staršev

Zapisnik sestanka s pediatrinjo

Zapisnik SPVCP občine Železniki

 

Zapisnik 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2023/24

Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2023/24

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2022/23

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2022/23

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2022/23

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2021/2022

Zapisnik 1. seje  Sveta staršev, šolsko leto 2021/2022

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2020/21

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2020/2021

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2020/2021

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2019/20

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2019/20

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2019/20

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2018/19

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2016/17

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2016/17

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2015/2016 

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2015/16

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2014/2015

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2013/2014

Zapisnik 4. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

Zapisnik 3. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013
Zapisnik 2. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

Zapisnik 1. seje Sveta staršev, šolsko leto 2012/2013

Svet staršev Osnovne šole Železniki
2023/2024

razred učitelj predstavnik SS
1. a Danica Triler Klemen Demšar
1. b Daša Pučko Katja Kemperle
1. c Tadeja Tolar Drago Prezelj
2. a Ana Čufer Tamara Kavčič
2. b. Damjana Podobnik Nataša Rant
3. a Irena Bradeško Lotrič Kejžar Katja
3. b Polona Pintar Tamara Benedičič
4. a Andreja Šolar Nina Žunič
4. b Andreja B.Rant Špela Ferlan
5. a Majda Demšar Mateja Bogataj
5. b Mateja Markelj Nada Pratljačić
6. a Tadeja Šuštar Mira Benedičič
6. b Sabina Peternel Blaž Kuhar
6. c Slavica Mohorč Jana Ceferin
7. a Jana Kusterle Katarina Grgić
7. b Igor Dražetić Špela Bertoncelj
7. c Damjana Demšar Tatjana Šuštar
8. a Polona Kovač Aleš Šturm
8. b. Petra Kokalj Simona Jelenc
8. c Monika Ficko Miran Šturm
9. a Anka Arko Špela Vrhunc
9. b Vesna Božič Nika Benedik
9. c Darja Štibelj Petra Lorber
9. d Aleš Jensterle Katjuša Benedik
     
     
PŠ DA  1., 2.,3., 4., 5. Peternelj Martina Betka Bevk
PŠ DR  1.,2.,3. Nataša Vrhunc Mohorič Mateja
PŠ DR  4.,5. Marjeta Demšar Renata Valh Pintar
PŠ SE 1. Mojca Berce Klara Kušar
PŠ SE 2. Majda Pogačnik Marjetka Lotrič
PŠ SE 3. Anka Rakovec Janja Lotrič
PŠ SE 4. Sonja Čenčič Janez Rakovec
PŠ SE  5. Damijana Habjan Marko Nastran 
PŠ SO  1., 2.,3. Monika Gasser Maja Kejžar
PŠ SO  4.,5. Katarina Benedik Tajda Bitežnik

 

Dostopnost