Select Page

… izpeljemo natečaj

V sodelovanju z Muzejskim društvom Železniki uredništvo Naših poti razpiše 

LITERARNO-LIKOVNI NATEČAJ ZA UČENCE NAŠE ŠOLE

Natečaj je potekal od decembra 2014 do konca januarja 2015. Učenci so pridno pisali, slikali in risali ter uredništvu glasila Naše poti posredovali imenitne likovne izdelke, pesmi, dnevnike, domišljijske spise …

Rezultate natečaja bomo objavili 2. aprila, na mednarodni dan otroških in mladinskih knjig, nagrade pa podelili na šolski prvomajski proslavi.

Vse prispevke bomo objavili v šolskem glasilu Naše poti, nagrajene pa tudi v Zborniku Selške doline Železne niti 12.

 

Dostopnost