Drugi zaposleni

Št. Ime Priimek Razred Delovno mesto Izobrazba
1. Bojana Kavčič tajnica VI poslovna sekretarka
2. Marina Kejžar računovodja VI dipl. ekonomistka
3. Mateja Tušek knjigovodja, administratorka V ekonomski tehnik
4. Herman Kaplja hišnik V gradbeni tehnik
5. Suzana Košir kuharica IV kuharica
6. Bernarda Megušar kuharica IV kuharica
7. Esmina Arapović čistilka, nadomeščanje II osnovna šola
8. Hajrija Dindić čistilka II osnovna šola
9. Anica Egart čistilka II osnovna šola
10. Lucija Grgić čistilka II osnovna šola
11. Grozda Pfajfar čistilka II osnovna šola
12. Andreja Stanonik čistilka II osnovna šola
13. Finka Stjepanović čistilka II osnovna šola
14. Marjeta Šolar čistilka II osnovna šola