Tekmovanja

Sodelovali bomo na naslednjih tekmovanjih na šolskem, medobčinskem, regijskem, državnem in tudi mednarodnem nivoju:

 • iz slovenščine – za Cankarjeva priznanja (Slavica Mohorč),
 • iz matematike – Kenguru na razredni stopnji in za Vegova priznanja na predmetni stopnji (Anka Arko),
 • iz angleščine (Jana Kusterle),
 • za Bralno značko pri slovenščini, pri angleščini in pri nemščini (učitelji slovenščine in tujih jezikov),
 • iz fizike – za Stefanova priznanja (Anka Arko in Alenka Bertoncelj),
 • iz kemije – za Preglova priznanja (Magda Šlibar),
 • iz biologije – za Proteusova priznanja (Mihela Lahajnar),
 • v raziskovalnih dejavnostih (mentorji raziskovalnih dejavnosti),
 • iz zgodovine (Damjana Demšar, Janja Janc),
 • iz geografije (Igor Dražetić),
 • iz računalništva – Bober (Sabina Peternel),
 • iz logike (Vesna Božič in Monika Čemažar),
 • iz Vesele šole (Suzana Pečnik, Manca Maretič Paulus),
 • na revijah pevskih zborov (Marjeta Naglič),
 • na mednarodnem festivalu pevskih zborov (Marjeta Naglič),
 • v krosu, atletiki, plavanju, namiznem tenisu, plesu, smučanju, rokometu, nogometu, odbojki in košarki (učitelji športa),
 • iz klekljanja (Irena Benedičič),
 • za Zlato kuhalnico (Davor Družinec),
 • iz znanja o sladkorni bolezni (Mihela Lahajnar in Magda Šlibar),
 • Eko kviz (Mihela Lahajnar).

Posamezna tekmovanja vodijo navedeni strokovni delavci, odgovoren pa je vodja aktiva, oziroma strokovni delavec, ki ga na sestanku aktiva določijo.

Koledar tekmovanj v šolskem letu 2018/2019

Tekmovanje v znanju Šolsko Regijsko Državno
Tekmovanje iz logike 27. 09. 2018 20. 10. 2018
Za Zlato kuhalnico 09. 10. 2018
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 12. 10. 2018 17. 11. 2018
Tekmovanje v znanju angleščine – 8. razred 15. 10. 2018 19. 11. 2018
Tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje 17. 10. 2018 30. 11. 2018
Tekmovanje v znanju računalništva – Bober 12.-16. 11. 2018 12. 01. 2019
Tekmovanje v znanju angleščine – 9. razred 14. 11. 2018 17. 01. 2019 20. 03. 2019
Razvedrilna matematika 03. 12. 2018 26. 01. 2019
Tekmovanje v znanju zgodovine 04. 12. 2018 05. 02. 2019 16. 03. 2019
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 11. 12. 2018 23. 01. 2019 09. 03. 2019
Tekmovanje iz geografije 15. 01. 2019 06. 03. 2019 12. 04. 2019
Tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje 21. 01. 2019 30. 03. 2019
Tekmovanje v znanju angleščine – 7. razred 31. 01. 2019 28. 02. 2019
Tekmovanje iz fizike za Stefanovo priznanje 06. 02. 2019 06. 04. 2019
Tekmovanje iz klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič 08. 03. 2019 16. 06. 2019

Vesela šola,

Cici-Vesela šola

13. 03. 2019 10. 04. 2019
Tekmovanje iz matematike za Vegovo priznanje 21. 03. 2019 13. 04. 2019
Tekmovanje iz slovenščine – Mehurčki 05. 04. 2019
Srečanje mladih raziskovalcev 13. 05. 2019
Tekmovanja pevskih zborov 15. 05. 2019

Koledar športnih tekmovanj je na spletni strani https://www.sportmladih.net/programi_som/sportna_tekmovanja.