Select Page

Tekmovanja

Tekmovanja v šolskem letu 2020/2021

Sodelovali bomo na naslednjih tekmovanjih na šolskem, medobčinskem, regijskem, državnem in tudi mednarodnem nivoju:

 • iz slovenščine – za Cankarjeva priznanja (Slavica Mohorč),
 • iz matematike – Kenguru na razredni stopnji in za Vegova priznanja na predmetni stopnji (Monika Čemažar),
 • iz razvedrilne matematike (Monika Ficko),
 • iz angleščine (Tadeja Šuštar – 7. r., Jana Kusterle – 8. r., Bernarda Kejžar – 9. r.),
 • za Bralno značko pri slovenščini, pri angleščini in pri nemščini (učitelji slovenščine in tujih jezikov),
 • iz fizike – za Stefanova priznanja (Sabina Peternel),
 • iz kemije – za Preglova priznanja (Magda Šlibar in Mihela Lahajnar),
 • iz biologije – za Proteusova priznanja (Magda Šlibar in Mihela Lahajnar),
 • v raziskovalnih dejavnostih (mentorji raziskovalnih dejavnosti),
 • iz zgodovine (Damjana Demšar),
 • iz geografije (Igor Dražetić),
 • iz računalništva – Bober (Sabina Peternel),
 • iz logike (Vesna Božič),
 • iz Vesele šole (Suzana Pečnik, Manca Maretič Paulus),
 • na revijah pevskih zborov (Marjeta Naglič),
 • na mednarodnem festivalu pevskih zborov (Marjeta Naglič),
 • v krosu, atletiki, plavanju, nam. tenisu, plesu, smučanju, rokometu, nogometu, odbojki in košarki (učitelji športa),
 • iz klekljanja (Irena Benedičič),
 • iz poznavanja flore (Magda Šlibar in Mihela Lahajnar),
 • iz znanja o sladkorni bolezni (Mihela Lahajnar in Magda Šlibar),
 • Eko kviz (Mihela Lahajnar).

Posamezna tekmovanja vodijo navedeni strokovni delavci, odgovoren pa je vodja aktiva, oziroma strokovni delavec, ki ga na sestanku aktiva določijo.

 

Koledar tekmovanj v šolskem letu 2020/2021

Tekmovanje v znanju Šolsko Regijsko Državno
Tekmovanje iz logike 24. 09. 2020 17. 10. 2020
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 16. 10. 2020 21. 11. 2020
Tekmovanje v poznavanju flore 11. 11. 2020 15. 05. 2021
Tekmovanje v znanju angleščine – 8. razred 19. 10. 2020 23. 11. 2020
Tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje 21. 10. 2020 04. 12. 2020
Tekmovanje v znanju računalništva – Bober 16. 11. 2020 16. 01. 2021
Tekmovanje v znanju angleščine – 9. razred 12. 11. 2020 20. 01. 2021 16. 03. 2021
Razvedrilna matematika 02. 12. 2020 30. 01. 2021
Tekmovanje v znanju zgodovine 08. 12. 2020 02. 02. 2021 20. 03. 2021
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 17. 11. 2020 14. 01. 2021 13. 03. 2021
Tekmovanje iz geografije 24. 11. 2020 26. 01. 2021 16. 04. 2021
Tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje 18. 01. 2021 27. 03. 2021
Tekmovanje v znanju angleščine – 7. razred 01. 02. 2021 01. 03. 2021
Tekmovanje iz fizike za Stefanovo priznanje 03. 02. 2021 26. 03. 2021 08. 05. 2021
Tekmovanje iz klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič 05. 03. 2021 20. 06. 2021

Vesela šola,

Cici-Vesela šola

10. 03. 2021 14. 04. 2021
Tekmovanje iz matematike za Vegovo priznanje 18. 03. 2021 17. 04. 2021
Tekmovanje iz slovenščine – Mehurčki 08. 04. 2021
Turizmu pomaga lastna glava marec, april 2021
Srečanje mladih raziskovalcev 17. 05. 2021
Tekmovanja pevskih zborov april 2021