Select Page

Za spodbudno učno okolje

Good Grounds for Learning

Obdobje sodelovanja in šole koordinatorke:

– 2005/2006 (OŠ Železniki)

– 2006/2007 (Glenisla Primary School)

– 2007/2008 (Volksschule Schleedorf)

Partnerske šole

ime šole
država, mesto/kraj
ravnatelj/-ica
koordinator/-ka
Volksschule Schleedorf Avstrija, Schleedorf g. Ulf Adlhart ga. Siegrid Oort
Glenisla Primary School Škotska, Glenisla ga. Janet Coyle ga. Janet Coyle
Linthraten Primary School Škotska, Glenisla ga. Janet Coyle ga. Janet Coyle
Liepajas Ezerkrasta Sakumskola Latvija, Liepaja ga. Inara Hmielevska ga. Tamara Raikstina
Zakladna škola Kopčany Slovaška, Kopčany ga. Jana Jurčikova ga. Dana Petrakova
Osnovna šola Železniki Slovenija, Železniki g. Franc Rant ga. Tadeja Šuštar

Comenius šolska partnerstva želijo povečati evropsko dimenzijo izobraževanja s pomočjo sodelovanja šol v Evropi.

Učencem in učiteljem pomagajo doseči in izboljšati določena znanja, spretnosti in to ne samo na področju teme projekta, ampak napredujejo tudi na področju timskega dela, odnosov med ljudmi, planiranja in izvajanja projektnih aktivnosti in uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije. Sodelovanje v partnerstvu šol iz različnih držav ponuja tudi priložnost komuniciranja v tujem jeziku in izboljša motivacijo za učenje jezikov.

Cilji

Naš projekt je usmerjen v ustvarjalno razvijanje učenega okolja na vseh ravneh šole. Dejavnosti so usmerjene v tri tematske sklope:

 •  varnost,
 • zdravje,
 • estetka.

Ima tri glavne cilje:

 • dvigniti okoljevarstveno, okoljsko, zdravstveno zavest učencev
 • izboljšati šolsko učno okolje na različne načine s poudarkom na zdravju, varnosti in estetiki,
 • spodbujati kulturno izmenjavo, v okviru katere predstavljamo in izmenjujemo značilne pesmi, plese, dela priznanih slikarjev, pisateljev in podobno, tako da drug drugemu omogočimo vpogled tudi v deželo in njeno kulturo.

Skupne naloge, od katerih je vsaj ena obvezna:

 • evropski vrt,
 • steza za razvijanje čutnega zaznavanja
 • in mozaik.
 
Naloge
 
2005/2006
 • Jedilnico šole spremenili v kulturni center šole,
 • na vidno mesto namestili »osebno izkaznico« učencev in učiteljev šole, ki je nastala pod okriljem šolske skupnosti in njenih mentoric, Janje Janc in Ane Fajfar,
 • začeli uporabljati novo ozvočenje.

2006/2007

 • Ob vhodu v šolo namestili talni mozaik iz rečnih kamnov, ki ponazarja čipko. Pod vodstvom likovnega pedagoga Janeza Hafnerja so ga, po predlogi učenke Laure Benedičič, izdelali učenci izbirnega predmeta likovno snovanje.
 • začeli urejati šolski vrt, kjer smo postavili učilnico na prostem, zasadili evropski vrt in ga zavarovali s kovinsko ograjo, ki jo bomo sčasoma tudi ozelenili,
 • v vse učilnice namestili posode za ločeno zbiranje odpadkov.

2007/2008

 • skrb za zdravje in mednarodna knjiga receptov zdrave prehrane,
 • oblikovanje celostne podobe šole in
 • varna pot v šolo.

 

Osebna izkaznica šole z go. Janjo Janc in go. Ano Fajfar

UČENCI OŠ ŽELEZNIKI
Kaj delamo v prostem času? Naši cilji… Spoznate nas po… Kakšni smo pri svojem delu?
       
– poslušamo glasbo – uspešno končati šolanje – da delamo po svojih pravilih – hitri
– gledamo TV – uspeti v poklicu – da poskušamo biti vedno boljši in vse izpeljati do konca – površni
– se družimo s prijatelji – imeti družino – da verjamemo vase – vztrajni
– lenarimo – postati odločni in pomembni – smo veseli, zdravi – potrpežljivi
– ukvarjamo se s športom – imeti veliko prijateljev   – duhoviti
– igramo računalnik     – ustvarjalni

Plakat-Osoli

Mednarodna knjiga receptov zdrave prehrane z go. Damjano Kaplja

Vsaka šola prispeva po dve:
Na OŠ Železniki:
– predjedi,  
– glavni jedi, – piščančjo obaro in skutne štruklje z drobtinicami
– sladici in – sadna nabodala
– prigrizka/šolske malice.  

Celostna podoba šole z g. Janezom Hafnerjem in go. Marjeto Naglič:

Zastava Šolska mapa Priznanje za bralno značko
Zastava Mapa_1 BZ-3obdobje

Šolska himna

Projektni sestanki:

2005/2006
– Železniki – Srečanje z učitelji, učenci,
– Kopčany – usklajevanje nalog,
2006/2007
– Schleedorf – evalvacija sodelovanja in izpeljave nalog,
– Glenisla, Linthraten – diseminacija.
2007/2008
– Liepaja  
– Schleedorf  

 

Koristi šole:

Predvsem večja povezanost znotraj šole, odprtost za nove ideje in samozavest, da znamo sodelovati z drugimi ter uspešno izpeljati zastavljene naloge. V letih sodelovanja v mednarodnih projektih smo ugotovili, da nas projektno delo povezuje  znotraj šole kot tudi z našimi partnerji, zaradi česar delamo bolje. Poleg tega se z uspehom mednarodnega projekta dviguje tudi naša samozavest, saj so naši dosežki, čeprav drugačni, popolnoma primerljivi z dosežkih šol iz drugih držav. Koristi projekta za učence in učitelje so številne. Vsi imamo več znanja o učnem okolju in se bolj zavedamo njegovih učinkov in pomembnosti. V kolektivu se čuti večja povezanost, saj učitelji različnih predmetnih skupin in nivojev sodelujemo med seboj. V kolektivu se med seboj bolje poznamo, naši odnosi so kvalitetnejši, zato med nami vlada večje zaupanje.

Finančna podpora projektu:

Evropska skupnosti oziroma Cmepius, ki namenja sredstva za izvajanje razvojnih šolskih projektov, občina Železniki ter tudi šola sama.

 

Dostopnost