Select Page

V sožitju z naravo

REZULTATI EVROPSKEGA PROJEKTA V SOŽITJU Z NARAVO
(THE RESULTS OF THE EUROPEAN COMENIUS PROJECT “RHYTHMS OF NATURE)

1. Slikovni slovar (Language Lexicon)

Jezikovni del (Language Lexicon)

Slikovni del (Picture Lexicon):

Vsakodnevni izrazi (Everyday Expressions)

Čebele (Bees)

Običaji in praznovanja (Festivities)

Lokalno naravno okolje (Local Wild Life)

Ekološko vrtnarjenje (Organic Gardening)

Ločevanje odpadkov (Sorting Rubbish)

Drevesa (Trees)

Vreme (Weather)

  V SOŽITJU Z NARAVO

Evropski projekt OŠ Železniki

 OŠ Železniki se je s šolami iz Avstrije, Anglije, Madžarske, Latvije in Estonije za dve leti povezala v Comenius projekt »V sozvočju z naravo«, angleško »Rhythms of Nature«, ki ga financira Evropska komisija. S projektom želimo proučiti, kako gibanje narave vpliva na ljudi, kako so posamezni naravni pojavi med seboj povezani oziroma soodvisni, na primer pot sonca, temperatura, vreme, padavine, letni časi in kako se ljudje nanje odzivamo in se jim prilagajamo. Poleg tega tudi, kako dejanja, s katerimi se ljudje odzivamo na naravne pojave, vplivajo na naravno okolje in povzročajo spremembe. Osredotočili se bomo na vse štiri letne čase, ki jih bomo proučevali s pomočjo meritev temperature, padavin, sončnih dni, itd., torej z znanstvenim pristopom, kot tudi s kulturnega vidika, torej običajev, ki že stoletja spremljajo vsakoletne spremembe v naravi, na primer božič, luč v vodo, koledovanje, velika noč itd. Izredno pomembno je, da se bodo učenci aktivno vključevali v projektne naloge in si s tem dvigali zavest o zdravem načinu življenja, odnosu do narave, okolja in kulture, v kateri živijo. Projekt bo med seboj povezal učitelje različnih predmetov in stopenj, ker bomo projektne naloge proučevali z različnih vidikov. Poleg tega bodo vse omenjene dejavnosti imele evropsko razsežnost, saj si bomo partnerske šole vse rezultate izmenjale in jih primerjale. Izmenjave bodo učencem omogočile razumeti, da je Zemlja last vseh nas in da smo vsi odgovorni za naš modri planet ter tudi zakaj živimo v različnih oziroma podobnih naravnih okoljih. Največja pridobitev za šolo bo uresničitev cilja, ki je izražen v naslovu projekta, »V sozvočju z naravo«, saj naj bi se vsi skupaj s proučevanjem naravnih pojavov in sprememb naučili bolje skrbeti za svoje naravno okolje, ga spoštovati in ceniti kot nekaj dragocenega.

 Slika_1_m

OŠ Železniki, ki ima v okviru projekta vlogo koordinatorke, je na projektnem srečanju konec oktobra gostila predstavnike petih partnerskih šol. Skušali smo jim predstaviti, kako poteka pouk na naši centralni šoli kot tudi na podružnicah. Tako smo jih za eno dopoldne povabili na centralno šolo, nato pa še na vse podružnice in v vrtec. Prisostvovali so pouku, si ogledali različne dejavnosti in se pogovarjali z učenci, ki so želeli kar največ izvedeti o pouku v njihovih šolah in o njihovih vrstnikih. Omogočili smo jim tudi, da so se na svoj način predstavili učiteljem, vzgojiteljicam in učencem naše šole. Sprejel nas je tudi župan občine Železniki, gospod Mihael Prevc, ki je predstavil občino. Ogledali smo si kulturne in naravne znamenitosti Železnikov in bližnje okolice ter regije. Poleg tega sta bila pomembna še dva dogodka, in sicer projektni sestanek, na katerem smo podrobno uskladili naše projektne naloge, kot tudi prireditev z naslovom V sozvočju z naravo, na kateri smo predstavili deset tradicionalnih obrti, ki jim je vsem skupno, da so nastale prav zaradi naravnih danosti, ki so jih omogočale, in so dokaz, da so naši predniki živeli v sozvočju oz. sožitju z naravo in da se lahko od njih zelo veliko naučimo.

Slika_2_m Slika_3_m

V dveh letih želimo izpeljati deset projektnih nalog, katerih rezultate bomo primerjali z izsledki naših partnerskih šol:

  1. Proučevanje in opazovanje lokalnega naravnega okolja in prikaz značilnih rastlin in živali na zemljevidu
  2. Opazovanje dreves skozi letne čase (češnja, javor, smreka). Spoznavanje, kako letni časi vplivajo na življenje vseh živih bitij na zemlji.
  3. Proučevanje značilnih praznovanj/običajev, npr. božiča, Miklavža, kolin, luč v vodo, nekoč in danes; intervjuji s starimi starši, starši, izdelovanje predmetov povezanih s praznovanji, petje pesmi.
  4. Priprava jezikovnega leksikona v materinščini in angleščini (vsakdanji izrazi, izrazi povezani s vsebino projekta.
  5. Zbiranje pregovorov o vremenu in letnih časih.
  6. Proučevanje čebel, njihovih izdelkov in dela čebelarja.
  7. Ekološko vrtnarjenje (rožne in zeliščne gredice).
  8. Opazovanje sonca na štirih različnih lokacijah v kraju.
  9. Opazovanje vremena: meritve temperature in padavin.
  10. Ustvarjanje »čarovnice Smetke« iz odpadkov enega tedna.

Tadeja Šuštar

Prireditev v okviru projektnega srečanja »V sožitju z naravo«

S prireditvijo, ki je bila v četrtek, 21.10., v Športni dvorani Železniki, sta režiserki, gospa Majda Demšar in gospa Majda Tolar, želeli prikazati, da smo ljudje v naših krajih že od nekdaj znali prisluhniti naravi in živeti v sožitju in sozvočju z njo. Čeprav smo naravo prilagajali svojim potrebam, smo vedno poskrbeli za to, da smo ji vrnili, kar smo ji vzeli, in da vanjo nismo prehudo posegali.

V želji, da bi si olajšali delo in se pri tem čim bolj izpopolnili, smo se ljudje lotili različnih opravil in nastale so številne domače obrti. Večina le–teh se je razvijala in ohranila do danes. Le malo katera je šla v pozabo. Dokaz za to so domače obrti, ki so še danes ohranjene v Železnikih in okoliških krajih. Tako so nam domači mojstri na prireditvi pokazali, kako se izdelujejo skodle, dražgoški kruhki, prede volna in pletejo nogavice iz nje, pletejo različne košare, peharji in predpražniki iz koruznega ličja. Učenke čipkarske šole so potrdile, da se klekljanje v Železnikih še kar ohranja. Prikazana so bila tudi domača kmečka opravila, kot so: ličkanje koruze, luščenje fižola, krhljanje sadja. Pri vseh predstavitvah so sodelovali mladi- učenci naše šole, ki že marsikaj znajo sami narediti.

Zanimivo si je bilo tudi ogledati, kako so nekoč v Železnikih kovali žeblje in v Davči pridelovali lan, kar so nam prikazali člani turističnih društev. Po zaslugi le- teh tudi stare obrti, s katerimi se ljudje v naših krajih ne ukvarjajo več, ne bodo šle v pozabo.

Da so izdelki domačih obrti cenjeni, je pokazalo tudi veliko zanimanje gostov in domačinov, ki so imeli priložnost ogledati si ponudbo le–teh na stojnicah in jih seveda tudi kupiti.

Program so z glasbenimi in plesnimi točkami popestrili otroci iz vrtca,, učenci OŠ Železniki in podružničnih šol.

V prireditev je bilo vloženega veliko truda vseh nastopajočih in tistih, ki so pomagali pri pripravi prireditve – otrok iz vrtca, njihovih vzgojiteljic, učencev naše šole in podružnic, učiteljic in učiteljev, vodij raznih dejavnosti ter predstavnikov društev.

Posebna zahvala pa velja vsem domačim mojstrom, ki so predstavili svoje obrti.

Prireditev je pokazala, da ljudje naših krajev živimo ne le v sozvočju z naravo, temveč tudi v medsebojnem sožitju.

Slika_5_m Slika_4_m Slika_6_m

Podpis ekolistine

Ker se pa na naši šoli že kar nekaj časa zavedamo, da moramo živeti v sožitju in sozvočju z naravo, saj nam prav to omogoča, da ohranjamo ravnovesje v naravi in da se življenje na Zemlji nadaljuje, smo že pred časom postali ena izmed ekošol v Sloveniji.

Zato se nam je prireditev zdela primeren trenutek, da učenci naše šole slovesno obljubijo, da bodo delali po načelih, ki veljajo za ekološko osveščene. V ta namen je bila podpisana ekolistina, s katero se šola zavezuje k prijaznejšemu, bolj skrbnemu odnosu do narave. Podpisniki te listine so bili predstavniki učencev, staršev, koordinatorki ekošole in ekovrtca, ravnatelj šole, župan naše občine ter nacionalna koordinatorka ekošol, gospa Milena Pollak.

Slika_7_m

Dostopnost