Select Page

RaP – zdravje in gibanje za dobro psihično in fizično počutje otrok

V šolskem letu 2018/19 se je na 144 šolah po Sloveniji začel poskus uvajanja razširjenega koncepta na področju Zdravje in gibanje za dobro fizično in psihično počutje otrok. Poskus bo potekal do 31. 08. 2023. Med sodelujočimi je tudi naša šola.

Zdravje je najpomembnejši temelj za srečno in uspešno življenje. Zanj lahko največ storimo sami z redno telesno dejavnostjo, zdravim prehranjevanjem, z zagotavljanjem varnega okolja in s preventivnim ravnanjem.

Vzgoja za zdravo življenje se začne od prvega dne. V šoli učencem ponujamo dejavnosti za preprečevanje in odpravljanje negativnih posledic današnjega načina življenja in jih s tem spodbujamo k zdravemu načinu življenja. Dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru razširjenega program, so dostopne vsem učencem.

Uresničevali bomo naslednje cilje:

 • ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje;
 • izgradnja razumevanja pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka;
 • spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti, razvijanje navad zdravega prehranjevanja, sodelovanje z drugimi ter varno in odgovorno ravnanje v okolju;
 • pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost;
 • oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijanje pozitivnih stališč, navad in načinov ravnanja.

 

Poskus na naši šoli vsebuje tri sklope in naslednje vsebine:

Gibanje

 • Gibanje za dobro počutje, umiritev in sprostitev
 • Gibanje za izboljšanje gibalne učinkovitosti
 • Korektivna vadba
 • Ustvarjanje z gibanjem

 Hrana in prehranjevanje

 • Zdrav in uravnotežen jedilnik
 • Higiena
 • Označevanje živil
 • Kultura prehranjevanja
 • Različni načini prehranjevanja

 Zdravje in varnost

 • Telesno in duševno zdravje ter počitek
 • Moje zdravo okolje: dom, šola, …, Zemlja
 • Skrb za lastno varnost in varnost drugih
 • Kemijska varnost ali kako živeti z nevarnimi snovmi vsakdana
 • Varna mobilnost
 • Preprečevanje odvisnosti
 • Preprečevanje različnih oblik nasilja
 • Zdravo, varno, kakovostno preživljanje prostega časa

 

Dejavnosti na naši šoli

Področje Dejavnost Izvajalec
Gibanje Elementarne igre Andraž Pfajfar
Gibanje Gibanje za zdravje Aleš Cankar
Gibanje Nogomet Aleš Jensterle
Gibanje Nogomet Mitja Lorber
Gibanje Plavanje Ana Luznar, Damjana Lotrič
Gibanje, Zdravje in varnost MEPI Andraž Pfajfar, Igor Dražetić, Irma Prevc, Polona Kovač
Zdravje in varnost Prometni krožek Sonja Čenčič, Darija Langerholc, Andreja Bogataj Rant, Andreja Šolar
Zdravje in varnost Čas za nas Suzana Pečnik, Irma Prevc
Zdravje in varnost Varni na spletu

Sabina Peternel

razredniki, zunanji izvajalci

Hrana in prehranjevanje Jem in živim zdravo Damjana Kaplja
Hrana in prehranjevanje Čas za kosilo učitelji v podaljšanem bivanju

 

Dostopnost