Select Page

Varna uporaba interneta

Delavnice za učence

Spletno ustrahovanje in spletna etika

Z navedenimi delavnicami želimo učence usposobiti za varno uporabo svetovnega spleta. Vsako leto jih izvajamo za učence 6. in 8. razreda.

Vsebina delavnic je opisana na spletni strani Safe.si.

Predviden razpored delavnic za šolsko leto 2016/2017

Dan izvedbe Čas izvedbe Razred
11. 10. 2016 1. in 2. ura 6. b
11. 10. 2016 3. in 4. ura 6. a
12. 10. 2016 1. in 2. ura 8. c
12. 10. 2016 3. in 4. ura 8. b
13. 10. 2016 1. in 2. ura 6. c
13. 10. 2016 3. in 4. ura 8. a

Dostopnost